– SISÄLTÖ –

Pääkäyttäjän ohjeiden sisältö

 

Tämä sivu sisältää kaikki pääkäyttäjän ohjeet. Sivun otsikointi ja järjestys mukailee pääosin CRM-järjestelmän asetusnäkymää, mutta lisäksi omat osionsa on myös moduulikohtaisille asetuksille ja toiminnoille, lisäosille ja portaaleille.

Huomaathan, että nämä ohjeet ovat pääkäyttäjiä varten – ne käsittelevät siis järjestelmän käyttöönottoa ja mukauttamista, ja käyttäjä tarvitsee pääkäyttäjäoikeudet ohjeissa olevien vaiheiden suorittamiseen. Jos tarvitset ohjeita järjestelmän toimintojen käyttöä varten, katsothan käyttöohjeemme.

 

Käyttäjät ja pääsyoikeudet

Järjestelmän käyttöoikeudet Käyttäjien pääsyoikeuksien hallinta roolien, profiilien, ryhmien ja jakosääntöjen kautta.
Käyttäjän sisäänkirjautumishistoria Näkymä sisäänkirjautumishistorian seuraamiselle.
Myyntiorganisaation rakenne Organisaatiohierarkian rakentaminen CRM-järjestelmään.
Myyntiorganisaation oikeudet Käyttäjien tiettyjä myyntikanavia ja -ryhmiä koskevien muokattujen raporttien ja business intelligence -raporttien pääsyoikeuksien määrittäminen.
IP-pääsyoikeudet Sallittujen tai kiellettyjen IP-osoitteiden hallinta.
BI-oikeudet BI-näkymien käyttöoikeuksien määrittäminen.
Web Service API-avaimet CRM-järjestelmän API-avainten hallinta.

 

Studio

Moduulimanageri Järjestelmässä näkyvien moduulien aktivointi ja käytöstä poistaminen.
Kielen aktivointi järjestelmässä Järjestelmän kielien aktivointi.
Valintalistan muokkaus Valintalistojen ja niissä olevien arvojen luominen, muokkaus ja hallinta.
Lisätietojen asetukset Lisätiedot-välilehtien sisällön hallinta ja välilehden jakaminen useampiin välilehtiin.
Mukautetut taulukot Mukautettujen taulukoiden luominen eri moduulien Lisätiedot-välilehdille.
Valikon asetukset Järjestelmän ylävalikon mukauttaminen.
Kenttien käännökset Moduulien kenttien nimien hallinta.
Globaalit käännökset Järjestelmässä esiintyvien yksittäisten termien mukauttaminen ja kääntäminen.

 

Kommunikaatiomallit

 

Järjestelmän viestit Käyttäjille automaattisesti lähetettävien järjestelmäviestien aktivoiminen ja määrittäminen.
Sähköpostipohjat Järjestelmässä käytettävien sähköpostipohjien luonti ja hallinta.
Dokumenttipohjat Moduuleissa käytettävien dokumenttipohjien luonti ja hallinta.
Dokumenttipohjat – ODF- / OOXML-pohjan muuttaminen PDF-muotoon Toiminto ODF-, OOXML- ja RTF-dokumenttien muuttamiseksi PDF-muotoon.
Dokumenttipohjat – Tägien käyttö ODF-/OOXML-pohjissa Tägien käyttö dokumenttipohjissa.

 

Valuutat ja provisiot

 

Valuutat Järjestelmässä käytettävien valuuttojen ja valuuttakurssien hallinta.
Verolaskuri Järjestelmän oletusverojen hallinta.
Valuutat rooleille ja provisioille Eri rooleilla käytettävissä olevien ja provisioissa sovellettavien valuuttojen määrittäminen.
Tuotekohtainen komissio Tuotekohtaista komissiota saavan provisioryhmän luominen ja hallinta.

 

Muut asetukset

Tuotevalintaikkunan asetukset Tuotevalintaikkunassa suodattimina näkyvien kenttien määrittäminen.
Moduulien numerointi Entiteettien juoksevan numeroinnin hallinta.
Sähköpostiskanneri Sähköposteista tukitikettejä luovan sähköpostiskannerin luonti ja hallinta.
Työnkulku Työnkulkujen luominen eri moduuleihin.
Turvallisuusasetukset Asetukset brute-force-suojaukselle, istunnon vanhenemiselle ja salasanoille.
Portaalien asetukset Support Portalin ja itsepalveluportaalin asetusten hallinta.
Moduulityökalut Moduulityökalujen luonti ja niiden näyttämiseen ja ajamiseen liittyvien ehtojen määrittäminen.
Moduulityökalujen parametrit ja määritykset Opas moduulityökalujen parametrien kirjoittamiseen ja muiden työkalukohtaisten asetusten määrittämiseen.
Tägit moduulityökalujen lähettämissä sähköposteissa Tägien käyttö moduulityökalujen lähettämissä sähköposteissa.
Koontilaskutus-moduulityökalu Koontilaskutus-moduulityökalun luominen ja käyttäminen.
Liidin konvertointi Konvertoi liidi -työkalun käyttäminen.
Sidosryhmät Sidosryhmätyyppien määrittäminen.
Mobiiliasetukset Mobiiliasetusten hallinta.
Työjonojen asetukset Työjonojen määrittäminen ja käyttäminen.
Entiteettien arkistointi Arkistoinnin aktivointi eri moduulien entiteeteille.
Ajastetut toiminnot Ajastettujen toimintojen luonti ja hallinta.

 

Ominaisuudet ja toiminnot

Datan sisäänvienti
CSV-tiedostojen sisäänvienti Tietojen sisäänvienti CRM:ään CSV-tiedostona.
GDPR
GDPR-työkalujen käyttöönotto Henkilötietojen kokoamiseen, lähettämiseen ja poistamiseen liittyvien työkalujen käyttöönotto.
Hyväksyntä
Työjonojen asetukset Työjonojen määrittäminen ja käyttäminen.
Matkalaskujen hyväksyntä Matkalaskujen hyväksyntäprosessin määrittäminen.
Moduulien asetukset
Ulkoasueditori Moduulin ulkoasun mukauttaminen ja kenttien ja blokkien hallinta.
— Entiteetin omistajuus Vastuu-kentän tyypin määrittäminen.
Keskustelu-työkalun luominen ja määritykset Keskustelu-kenttien luominen ja automaattisten ilmoitusten määrittäminen uusista kommenteista.
CRM2-ulkoasun määrittäminen Moduulin ulkoasun mukauttaminen uudessa käyttöliittymässä.
Dynaamiset kentät Dynaamisuusehtojen luominen kenttien piilotusta tai näyttämistä varten.
Dynaamiset kenttien laskukaavat Dynaamisten kenttäkaavojen kirjoittaminen.
Malleja dynaamisista kaavoista Esimerkkejä hyödyllisistä dynaamisista kenttäkaavoista.
Työnkulku Työnkulkujen luominen eri moduuleihin.
Moduulikohtaiset asetukset
Aktiviteetit
— Kohderyhmäaktiviteettien asetukset ja ajastaminen Kohderyhmäaktiviteettien lisäasetusten määrittäminen ja aktiviteettien luonnin ajastus.
Kontaktitietojen täydentäminen aktiviteettia luodessa Asetusten määrittäminen toiminnolle, joka mahdollistaa kontaktin tietojen täydentämisen aktiviteettia luodessa.
Kutsutilaisuuden luonti ja hallinta Kaikki vaiheet ja vaatimukset kutsutilaisuuden luomiselle ja kutsun lähettämiselle.
Ostotilausten laskutus Asetusten määrittäminen toiminnolle, joka mahdollistaa ostotilausten laskutuksen tarjousten kautta.
Projektien asetukset Projektien hallintaan liittyvien oikeuksien ja muiden asetusten määrittäminen.
Outlook Add-in
Outlook Add-in lataaminen Outlook Add-inin tuoreimman version lataaminen.
Outlook Add-in MSI-pakettina Outlook Add-inin asentaminen MSI-tiedostona.
Outlook Add-in käyttöönotto Outlook Add-inin aktivointi ensimmäistä kertaa.

 

Portaalit

Contact Center
Contact Center: asetukset ja pääkäyttäjätoiminnot Contact Centerin asetusmahdollisuudet.
Contact Center -datan raportointi CRM:ssä Soittojen lopputulosten raportointi CRM:ssä.
Itsepalveluportaali
Yleistä itsepalveluportaalista Itsepalveluportaalin merkitys ja käyttäjien lisääminen portaaliin.
Portaalien asetukset Itsepalveluportaalin asetusten hallinta CRM:n puolella.
Julkinen ilmoittautuminen kutsutilaisuuksiin Julkisten ilmoittautumissivujen käyttöönottoon liittyvät toimenpiteet ja sivujen aktivointi.
– SISÄLTÖ –
Combined Shape