Ylävalikon ylläpito

Ylävalikon ylläpito

Yleistä

Järjestelmän päärunko rakentuu järjestelmän ylälaidassa näkyvän valikon ympärille. Valikkoa käytetään järjestelmässä liikkumiseen ja kun se kootaan loogiseksi, tukee se myös käyttäjien päivittäistä työtä järjestelmän parissa. Ylävalikoiden  ja niiden alla olevien valikon kohtien näkyvyyttä voidaan rajata profiileittain, jolloin eri käyttäjäryhmille voidaan tuoda esiin vain heille tarpeelliset moduulit ja toiminnot.

Valikon muokkaaminen ja ylläpito

Valikon asetuksia hallinnoidaan kohdassa Asetukset → Valikon asetukset.

Valikon asetuksissa voidaan lisätä ja poistaa valikon yläkohtia sekä niiden alla listattavia moduuleja, ts. valikon kohtia (ks. kuva alla). Tehdyt muutokset astuvat voimaan vasta, kun Tallenna-painiketta painetaan.

HUOM: Valikosta löytyy valmiiksi osio Settings, jonka alla kolme valikon kohtaa: ”Settings”, ”Module Manager” sekä ”Recycle Bin”. Näitä ei saa poistaa.

Jokainen valikon yläkohta esitetään omana ”laatikkonaan” – uuden laatikon voi luoda klikkaamalla Tallenna-painikkeen alla olevaa yksinäistä Lisää-painikketta ja antamalla uudelle valikon yläkohdalle nimen (ks. nimeämisestä oma huomio alempana kohdassa Valikon kohtien nimeäminen).

Kun laatikko on luotu, valikon yläkohdan alla listattavia valikon kohtia voi lisätä laatikon otsikon vieressä olevalla Lisää-painikkeella. Valikon kohta luodaan seuraavin tiedoin (ks. myös kuva alla):

  • Nimi – Nimi, jolla valikon kohta näkyy valikossa (ks. nimeämisestä oma huomio alempana kohdassa Valikon kohtien nimeäminen).
  • Moduuli – Moduuli, johon valikon kohta vie.
  • Toiminta – Vaihtoehto ’Listaus’ on tyypillisin tarve, jolloin valikon kohta vie edellä valitun moduulin listausnäkymään. Joidenkin moduulien kohdalla on myös mahdollista valita esimerkiksi pikavalinta uuden entiteetin luomiseen (’Luo’) tai CSV-sisääntuontiin (’Tuo’).

Valikon ylä- sekä alakohtia voidaan muokata ja poistaa Muokkaa ja Poista -painikkeilla. Poikkeus tähän on Settings-osio ja sen alla olevat kohdat, joita ei tule poistaa.

Valikon kohtien nimeäminen

Valikon ylä- ja alakohdat näytetään oletuksena sillä nimellä, joka kirjoitetaan Nimi-kenttään. Yksikielisessä järjestelmässä tämä toimii hyvin, mutta jos aktiivisia käyttökieliä on useampia, voi tästä koitua ongelmia. Valikon kaikki kohdat voidaan kuitenkin nimetä erottuvasti niin, että ne voidaan helposti kääntää kaikille järjestelmän kielille Globaaleissa käännöksissä (ks. lisätietoja ohjeesta Globaalit käännökset). Esimerkiksi yllä olevissa kuvissa valikon kohtia on nimetty ”menu_” ja ”m_”-etuliitteellä, jolloin globaaleissa käännöksissä on helppo kääntää vain kyseinen termi.

Näkyvyys

Kaikkea valikossa ei tarvitse näyttää kaikille käyttäjille ja esimerkiksi Asetukset-ylävalikko sisältöineen näkyy aina ainoastaan pääkäyttäjille. Muiden valikon ylävalikoiden näkyvyyttä voidaan hallinnoida profiileittain ja näin saada käyttäjille selvästi näkyviin vain ne moduulit, joita heidän tarvitseekin nähdä.

Kun valikkoon lisätään uusi ylävalikko, tulee se käyttäjille näkyviin vasta, kun valikko on käyty aktivoimassa sitä tarvitseville profiileille. Tämä tapahtuu kohdassa Asetukset → Profiilit valitsemalla haluttu profiili. Profiilin asetuksissa on kohta Valikoiden näkyvyys, jossa aktivoidaan kaikki profiilin käyttäjille näkyviin asetettavat ylävalikot (ks. kuva alla).

Mikäli tarvittavat ylävalikot eivät kuitenkaan tule tämän jälkeen profiilin käyttäjille näkyviin, voi olla tarpeen laskea uudelleen oikeudet järjestelmässä (Asetukset → Oikeuksien jako → Laske uudelleen -painike).

Käännösavaimet
Sähköpostiskanneri
Salasanan resetointiasetukset
Koontilaskutus-moduulityökalu
Moduulin entiteettien numerointi
Rivien mukautetut kentät
Combined Shape