CRM2-ulkoasun määrittäminen

Yleistä

CRM2-ulkoasu määritellään vanhan käyttöliittymän puolella ja jokaisen moduulin blokit voidaan järjestää vastaamaan käyttäjän tarpeita.

Tässä ohjeessa käydään läpi mitä kaikkea CRM2-ulkoasulla voidaan määritellä ja miten muokata moduulin ulkoasua.

 

CRM2-ulkoasu

Ulkoasua pääset muokkaamaan klikkaamalla  ja valitsemalla CRM2-ulkoasu jossa pääset muokkaamaan moduulin eri välilehtien blokkien järjestystä, muotoa yms. Blokki voidaan piilottaa kokonaan että se pitää klikata erikseen auki ”Is collapsed” kohdasta (blokin otsikko jää näkyviin mutta kentät ovat piilossa) tai blokista voidaan näyttää vain 6, 4 tai 2 ensimmäistä kenttää valitsemalla valintalistasta haluttu numero. Tällöin blokin oikeaan alareunaan tulee ”Näytä Enemmän” teksti mistä klikkaamalla käyttäjä näkee blokin kaikki kentät jos numero on 0 niin kaikki kentät näytetään.

 

Width

Blokin leveyteen löytyy kaksi vaihtoehtoa ”Full” joka tarkoittaa että se on koko sivun levynen ja ”Half” joka taas täyttää vain puolet sivusta.

Alla olevassa esimerkkikuvassa Contacts- ja Quotes -blokkien leveys on Half ja Asiakashuolto blokin leveys on Full.

Type

Blokkien tyyppejä löytyy kolme

Current Module Block

  • Kun valitaan Current Module Block niin käyttäjä voi valita blokiksi vain kyseisen moduulin blokkeja.

Related Module Block

  • Related module blockilla voidaan hakea esimerkiksi yrityksen kaikki Kontaktit listana

Custom list

  • Custom list sisältää kaikki mukautetut taulukot mitä käyttäjä on itse luonut tai joku muu käyttäjä on luonut. Vakiona olevia taulukoita ei siis löydy listasta.

 

Välilehtien järjestystä pystyy siirtämään oikeassa yläkulmassa olevilla nuolilla ja blokkeja pystyy siirtämään niiden oikeassa reunassa olevilla nuolilla. Roskakori kuvakkeesta pystyy poistamaan blokkeja ja koko välilehden pystyy poistamaan vasta kun välilehti on tyhjä. Plus kuvakkeesta pystyy lisäämään blokkeja välilehdelle. Isommasta plus kuvakkeesta pystyy lisäämään uuden välilehden.

Muotoiltu tekstikenttä
Dynaamiset kenttien kaavat
Lisätiedot-välilehden muokkaus ja jakaminen
Malleja dynaamisista kaavoista
Combined Shape
Index