Järjestelmän viestit

Järjestelmän viestit

Tietyille järjestelmän toiminnoille automatisoituja sähköpostiviestin lähetyksiä voi ylläpitää ja muokata kohdassa Asetukset → Järjestelmän viestit.

Muistutuksille määritellään ensin lähetysajankohta ja -päivät, viestin lähettäjä sekä lähettävä ja vastaanottava(t) sähköpostiosoite(/-osoitteet) (ks. kuva alla). Näiden alla voi aktivoida tai disabloida lähetettävät muistutukset.

Yksittäisen muistutuksen asetuksia ja muistutusviestin sisältöä voi muokata painamalla Muokkaa-toimintoa. Ehdot-kohdassa voi muokata viestin lähetysehtoja ja Vastaanottajat-kohdassa määritellä sen, lähteekö viesti entiteetin omistajalle, entiteetin asiakkaan omistajalle ja/tai asiakkaan omistajan esimiehille (ks. kuva alla). Muistutusviestissä {$ENTITY} on ainoa tägi, jota voi hyödyntää viestissä.

Aktiviteettien luominen käyttäjälle automaation avulla
Valintalistat
Veromääritykset
Moduulimanageri
Lisätiedot-välilehden muokkaus ja jakaminen
Kontaktitietojen täydentäminen aktiviteettia luodessa
Combined Shape