Kontaktitietojen täydentäminen aktiviteettia luodessa

Kontaktitietojen täydentäminen aktiviteettia luodessa

Tällä toiminnolla käyttäjä voi ylläpitää kontaktin puuttuvia tietoja samalla kun luo tapaamista tai muuta aktiviteettia CRM-järjestelmään. Pääkäyttäjä pystyy määrittämään kontaktikortilta kenttiä, jotka tulee olla täytettynä kun kontakti liitetään aktiviteettiin. Kun aktiviteettia luodaan, ilmestyy kontaktia (jolla on vaillinaiset tiedot) liittäessä käyttäjälle pop-up -ikkuna, johon käyttäjä voi syöttää puuttuvat tiedot.

Asetusten määrittäminen

Pääkäyttäjä pystyy määrittämään, mitkä kentät tulee olla täytettynä, kun aktiviteettia luodaan kontaktille. Määrittäminen tapahtuu Kontaktiasetuksissa kohdassa Asetukset → Lisäasetukset (ks. kuva alla).

Näissä asetuksissa voidaan määrittää, mitkä kontaktikortin kentistä ovat pakollisia täydentää tai mistä tyhjistä kentistä annetaan varoitus. Varoitettavia kenttiä ei ole pakko täydentää.

Aktiviteetin lisäys ja tiedon täydentäminen

Kun pääkäyttäjä on määritellyt asetukset kenttien pakollisuudelle ja täydennettäville kentille, tulee kenttien täydennysikkuna näkyviin käyttäjälle, kun aktiviteetille lisätään kontaktia, jonka kentistä uupuu tietoa. Punaisella tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia, eli ne tulee täydentää, jotta kontakti voidaan liittää aktiviteettiin. Kentät joissa tähteä ei ole, ovat varoittavia, eli kontakti voidaan liittää aktiviteetiin, vaikkei näitä kenttiä täydennettäisikään.

Valintalistat
Veromääritykset
Järjestelmän viestit
Outlook Add-in käyttö
Moduulimanageri
Lisätiedot-välilehden muokkaus ja jakaminen
Combined Shape