Koontilaskutus-moduulityökalu

Koontilaskutus-moduulityökalu

Koontilaskutus-moduulityökalulla voidaan yhdistää asiakkaan useita myyntitilauksia tai tarjouksia yhdeksi laskuksi suoraan asiakaskortilta. Työkalulle voidaan myös määrittää parametreillä, mitä tietoja laskulle määritetään oletuksena (esim. aihe).

Työkalu luodaan muiden moduulityökalujen tapaan kohdassa Asetukset → Moduulityökalut painikkeella Lisää työkalu ja valitsemalla Asiakkaat-moduulin työkalun Consolidated invoicing. Työkalulle annetaan ensin perustiedot, kuten nimi, aktiivisuus, ikoni, kuvaus ja ehdot näkyvyydelle ja ajolle (lisätietoa ohjeessa Moduulityökalut).

Perustietojen jälkeen Asetukset-osiossa valitaan lähdemoduuli, eli yhdistetäänkö laskuiksi myyntitilauksia vai tarjouksia (yhdistelmät eivät ole mahdollisia). Parametreihin voidaan määritellä muodostettavalle laskulle oletusarvoja. Myyntitilausten/tarjousten rivit sekä yrityksen osoitetiedot siirtyvät laskulle automaattisesti. Alemmissa osioissa voidaan myös määrittää, missä tilassa olevia myyntitilauksia tai tarjouksia voidaan yhdistellä sekä mihin tilaan samaan laskuun yhdistetyt entiteetit päivitetään (ks. kuva alla).

Kun työkalun asetukset on määritetty ja tallennettu, sitä voidaan näkyvyys- ja ajoehtojen mukaisesti käyttää asiakaskorteilla. Työkalun klikkaaminen avaa valintaikkunan, joka esittää kaikki yrityksen myyntitilaukset/tarjoukset, jotka ovat moduulityökalun asetuksiin merkityssä tilassa (ks. kuvat yllä ja alla, näissä tapauksissa tila ”Luotu”). Näistä entiteeteistä voidaan valita samaan laskuun yhdistettävät tilaukset. Valitsemisen jälkeen Lähetä-painikkeen klikkaaminen avaa näkymän uuden laskun luomiseen, johon täydentyy automaattisesti tilausten/tarjousten tuoterivit sekä mahdolliset muut määritetyt tiedot.

Rivien mukautetut kentät
GDPR-työkalujen käyttöönotto
Moduulin entiteettien numerointi
Tuotekohtainen komissio
Portaalien asetukset
Moduulityökalujen parametrit ja määritykset
Combined Shape