Myyntiorganisaation rakenne

Myyntiorganisaation rakenne

CRM-service -järjestelmään konfiguroidaan hierarkinen myyntiorganisaatiorakenne.  Järjestelmän käyttäjät liitetään tähän rakenteeseen eri organisaatiotasoille. Käyttäjän ei ole välttämätöntä kuulua myyntiorganisaatiorakenteeseen ja tällöin hänelle ei tule myöskään mitään käyttöoikeuksia mm. mukautettuihin raportteihin tai BI-raportteihin.

Myyntiorganisaatiota voidaan konfiguroida kohdassa AsetuksetMyyntiorganisaatio.

Myyntiorganisaatio on nelitasoinen. Tasot ylhäältä alaspäin ovat Asiakasvastuuyksikkö, Myyntikanava, Myyntiryhmä ja Myyntipiste. Kunkin tason alle voidaan luoda uusi alataso painamalla lisäyspainiketta (+) nimen perässä (ks. kuva alla). Tason nimeä voidaan muokata painamalla E-painiketta.

Lisätiedot-välilehden muokkaus ja jakaminen
Moduulimanageri
Moduulityökalut
Tietoturva – IP-pääsyoikeudet
Outlook Add-in käyttöönotto
Ostotilausten laskutus
Combined Shape