Tuotevalintaikkunan asetukset

Tuotevalintaikkunan asetukset

Tuotevalintaikkunassa näytettävät kategoriat ja kentät voidaan määritellä asetuksissa. Käytettävissä ovat tuotteen kiinteät kategoriat, ja näin tuotevalintaikkunan haussa voi hyödyntää sekä Etsi-kenttää että kategorioita tuotteiden rajaamiseksi.

Tuotevalintaikkunan asetukset löytyvät kohdasta Asetukset → Lisäasetukset.

Lisäasetuksien kohdassa Tuotevalintaikkunan asetukset voi määrittää kaikki tuotevalintaikkunaa koskevat asetukset. Näytä valintalista -kentissä voi määrittää, mitkä kiinteät kategoriat näytetään tuoteikkunassa ja joita voidaan näin ollen siis käyttää tuotteiden rajaamisehtoina (ks. kuva alla).

Valintaikkunan kentät -kentässä määritetään, mitkä kentät näytetään tuotevalintaikkunassa sarakkeina (ks. kuva alla).

Näiden asetuksien lisäksi Tuotevalintaikkunalle on myös muita asetuksia, joita voi määrittää tarpeen mukaan. Esimerkiksi Estä tuotteiden käyttö moduulissa -kenttiin voi valita tuotteet, joita ei kyseisten moduulien tuotevalinnoissa ole mahdollista hakea ja valita.

Valintalistojen arvot

Valintaikkunan kategoriavalintalistojen arvot tulevat tuotteen takaa. Näitä arvoja voi tarvittaessa muokata valintalistojen asetuksissa kohdassa Asetukset → Valintalistan muokkaus. Tarkempaa tietoa löytyy ohjeesta Valintalistat.

Tuotehaku

Kun asetuksissa on määritelty käytettävissä olevat kategoriat, pystyy näitä käyttämään apuna tuotehaussa. Tuotevalintaikkunan asetukset vaikuttavat kaikissa eri moduuleissa, missä tuotteen pystyy lisäämään entiteetille.

Ostotilausten laskutus
Outlook Add-in käyttöönotto
Tietoturva – IP-pääsyoikeudet
Valuuttojen määrittäminen
Työjono
Turvallisuusasetukset
Combined Shape
Index