Dokumenttipohjat – ODF-/OOXML-pohjan muuttaminen PDF-muotoon

ODF-/OOXML-pohjan muuttaminen PDF-muotoon

Yleistä

Pääkäyttäjä voi luoda dokumenttipohjiin muunnostyökalun, joka muuntaa ODF-/OOXML-tiedostot PDF-muotoon, kun pohja avataan CRM:stä. Mallipohjana voi olla mikä tahansa oikeassa muodossa oleva tiedosto. Mallipohjassa voi olla käytössä yrityksen oma ulkoasu ja logot ja siinä voi olla myös kiinteää tekstiä. Lisätietoa dokumenttipohjien luomisesta on ohjeessa Dokumenttipohjat – hallinta ja luominen.

Työkalun luominen

Työkalun luominen tapahtuu dokumenttipohjien asetuksissa kohdassa AsetuksetDokumenttipohjat.

Päänäkymässä luodaan uusi pohja painikkeella Lisää pohja. Avautuvasta listasta valitaan Geneerinen-moduulin pohja Konvertoi dokumenttipohja PDF muotoon (ks. kuva alla). Näkymää voi suodattaa listan yläpuolella olevilla suodattimilla. Pohja valitaan painamalla Luo-toimintoa.

Pohjaa varten valitaan moduuli, johon työkalu sijoitetaan (ks. kuva alla). Jotta työkalu on nähtävissä ja käytettävissä moduulissa, tulee sen olla aktiivinen. Kuvaus-kenttään voidaan syöttää lisätietoa, joka näytetään käyttäjälle, kun hän vie hiiren työkalun päälle moduulissa.

Convert-osiossa valitaan dokumenttipohja, josta PDF muunnetaan. HUOM! Jotta dokumenttipohjan voi liittää muunnostyökaluun, tulee sen olla jo tuotuna dokumenttipohjiin. Tallennuksen jälkeen muunnostyökalu on valmis.

GDPR-työkalujen käyttöönotto
Dokumenttipohjat – hallinta ja luominen
Dokumenttipohjat – Tägien käyttö ODF-/OOXML-pohjissa
Combined Shape