Kohderyhmäaktiviteettien asetukset ja ajastaminen

Kohderyhmäaktiviteettien asetukset ja ajastaminen

Yleistä

Kohderyhmän kontaktien/asiakkaiden vastuuhenkilölle tai jollekin muulle CRM-käyttäjälle voidaan kohderyhmän kautta luoda massana tapahtumia, joissa on automaattiset linkitykset kontakteihin/asiakkaisiin. Nämä luotavat tapahtumat voivat liittyä esimerkiksi johonkin puhelinkampanjaan: käyttäjä tietää kalenterimerkintöjensä perusteella, mitä hänen työlistallaan sinä päivänä on.

Tapahtumat luodaan aina kohderyhmässä. Yksittäinen tapahtumien muodostuskerta voidaan määrittää pelkästään kohderyhmän toiminnoin, mutta tapahtumien toistuvat muodostukset voidaan myös ajastaa ajastetulla toiminnolla.

Kohderyhmäaktiviteetteihin liittyvät lisäasetukset

Lisäasetuksien Kohderyhmäasetukset-kohdassa voidaan määrittää seuraavia asetuksia kohderyhmistä luotaville tapahtumille:

  • Activity duration – Kuinka kauan yhdelle kontaktille/asiakkaalle tehty tapahtumamerkintä vie aikaa käyttäjän kalenterista.
  • Activity earliest start time – Mikä on aikaisin kellonaika, josta lähtien tapahtumia voidaan muodostaa kalenteriin.
  • Activity latest end time – Minkä kellonajan jälkeen tapahtumia ei enää muodosteta samalle päivälle.

Tapahtumien ajastaminen

Jos tapahtumia ei kohderyhmässä luoda heti tietylle päivälle, vaan tapahtumat tallennetaan, voidaan tapahtumat luoda automaattisesti ja toistuvasti ajastetulla toiminnolla (Asetukset → Ajastetut toiminnot).

Uusi ajastettu toiminto luodaan painamalla Lisää tehtävä -painiketta. Tehtäväksi valitaan sitten Luo kohderyhmän aktiviteetit ja kohderyhmäksi se kohderyhmä, jonka pohjalta tapahtumia on tarkoitus luoda (ks. kuva alla). Tämän lisäksi valitaan ajastukselle tiheys sekä kellonaika.

Huomaathan, että ajastus on jatkuva aina kun ajastettu toiminto on aktiivinen – tapahtumia muodostetaan siis kohderyhmän perusteella aina ajastuksen ajankohdan mukaan. Tämän vuoksi ajastetun toiminnon ajastusasetukset sekä kohderyhmän mahdollinen ajastettu päivittyminen tulee suunnitella tarpeeseen sopivaksi.

Kontaktitietojen täydentäminen aktiviteettia luodessa
Työnkulku
Järjestelmän viestit
Tapahtumat
Aktiviteettien luominen käyttäjälle automaation avulla
Kampanjat
Combined Shape