Portaalien asetukset

Portaalien asetusten määrittäminen

Yleistä

Itsepalveluportaali on CRM:n portaali, johon voidaan aktivoida pääsy yrityksen omille asiakkaille. Portaalissa näytettäviä moduuleja sekä näiden kenttiä ja muita tietoja voidaan suurimmilta osin määrätä itse CRM:n puolella. Tämän lisäksi CRM:ssä voidaan myös luoda tarvittaessa useampia portaaliprofiileja, joille voidaan määrittää näkyviin eri määrä tietoja (esim. vain asiakasyritysten pääyhteyshenkilöt voivat muokata yrityksen yhteystietoja, mutta ns. normaalikäyttäjät voivat vain nähdä ne).

Asetusten määrittäminen

Itsepalveluportaaliin liittyviä asetuksia voidaan hallinnoida kohdassa Asetukset → Portaalien asetukset.

Asetusten päänäkymässä (ks. kuva alla) esitetään CRM:ään liitetyt asiakasportaalit. Tässä näkymässä voidaan määrittää seuraavat asetukset:

  • Aktiivinen: Onko portaali aktiivinen.
  • Email template: Sähköpostipohja, jota käytetään lähetettäessä asiakkaalle portaalin kirjautumistiedot ensimmäistä kertaa (Huom. Tämä ja muut sähköpostipohjat määritellään muiden pohjien tapaan kohdassa Asetukset → Sähköpostipohjat (ks. lisää ohjeesta Sähköpostipohjat)).
  • Reset password template: Sähköpostipohja, jota käytetään, kun asiakas pyytää portaalista uuden salasanan.

Rivin perässä olevalla Muokkaa-toiminnolla voidaan siirtyä muokkaamaan portaalissa näytettäviä moduuleja ja niiden kenttiä (ks. tarkemmin alempaa).

Portaaliprofiilien sekä näytettävien moduulien ja kenttien hallinta

Kontakteille, joille aktivoidaan pääsy portaaliin, voidaan tehdä erilaisia portaaliprofiileja. Profiilien avulla on helppo rajata, mitä tietoja kontakti voi portaalissa nähdä ja muokata. Uusi profiili luodaan painamalla Add Profile -painiketta.

Jokaiselle profiilille määritellään erikseen, mitä moduuleja ja niiden kenttiä portaalissa näytetään. Profiilin kohdalla aktivoidaan valintaruutu niiden moduulien kohdalta, joiden tietoja halutaan portaalissa näyttää (ks. kuva alla). Moduulien aktivoinnit tulee muistaa tallentaa oikean yläkulman tallennuspainikkeella . Tarpeeton profiili voidaan poistaa tallennuspainikkeen vieressä olevalla painikkeella.

Huom. Aktivoitaessa Tuotteet-moduulia on hyvä huomata, että kaikki tuotteet eivät automaattisesti näy portaalissa. Jotta tietty tuote on asiakkaan nähtävillä, tulee sekä tuotteen että kontaktin/kontaktin yrityksen olla liitettynä aktiiviseen hinnastoon.

Näytettäviä kenttiä pääsee hallinnoimaan moduulikohtaisesti moduulin Kentät-toiminnolla (moduulin nimen oikealla puolella).

Oletuksena kentät eivät ole minkään välilehden alla. Välilehtiä ei ole välttämätöntä käyttää, mutta niin haluttaessa kenttiä voidaan ryhmitellä välilehtien avulla eri osioihin. Uusi välilehti luodaan Lisää välilehti -painikkeella. Välilehtien järjestystä voidaan muuttaa palkin oikeassa reunassa olevilla nuolipainikkeilla .

Kentät eivät oletuksena näy portaalissa. Kenttä voidaan aktivoida näkyviin klikkaamalla ikonia kentän nimen edessä. Ikonin klikkaaminen toiseen kertaan asettaa kentän myös kontaktin muokattavaksi. Kenttien järjestystä ja sijaintia eri välilehdillä voidaan muuttaa raahaamalla. Kentästä voidaan myös tehdä pakollinen tieto aktivoimalla Pakollinen-valintaruutu rivin lopussa.

Kentän portaalissa näytettävää nimeä voidaan tarvittaessa muuttaa kirjoittamalla haluttu nimi Mukautettu nimi -kenttään.

Moduulin entiteettien numerointi
Koontilaskutus-moduulityökalu
Moduulityökalujen parametrit ja määritykset
Keskustelu
Projektien asetukset
Contact Portal: asetukset ja pääkäyttäjätoiminnot
Combined Shape