Dynaamiset kentät

Yleistä

Kenttien dynaamisuudella määritellään moduulien kenttien näkyvyyttä tiettyjen ehtojen täyttyessä. Oletusarvoisesti kaikki kentät ovat näkyviä, mutta kenttien dynaamisilla ehdoilla voidaan määritellä, missä tilanteissa tietyt kentät eivät esimerkiksi näy lainkaan – tai päinvastoin, kentät näkyvät, ja vieläpä pakollisina.

Kenttien dynaamisuusehdot rakentuvat aina valintalista- tai valintaruutu-tyyppisten kenttien arvojen pohjalle. Tämä tarkoittaa sitä, että kenttien näkyvyyttä voidaan määrittää sen mukaan, onko tietty valintaruutu aktivoitu tai tietystä valintalistasta valittu tietty arvo.

Dynaamisten kenttien määrittäminen

Dynaamisia kenttiä voidaan lisätä, muuttaa ja poistaa siirtymällä ensin haluttuun moduuliin ja painamalla sitten Asetukset-painiketta . Tämän jälkeen tulee valita joko

  • Ulkoasueditori, jos halutaan määritellä, mitkä kentät ovat dynaamisten kenttien ehtokenttiä, tai
  • Dynaamiset Kentät, jos halutaan määritellä ehtoja jo määritettyjen dynaamisten kenttien ehtokentille.

Alla olevassa kuvassa on esitetty Lasku-moduulin ulkoasueditori, jossa on nähtävissä moduulin kaikki blokit ja niihin liitetyt kentät.

Muokkaa ominaisuuksia -toiminnolla  pääsee muokkaamaan kentän tietoja ja asettamaan Dynaamisen ehtokentän aktiiviseksi (ks. kuva alla). Tämä valinta on mahdollinen vain ”Valintalista”- ja ”Valintaruutu”-tyyppisille kentille.

Tallennuksen jälkeen dynaamisen kentän nimen perään ilmestyy Muokkaa dynaamisia kenttiä -painike , jota painamalla pääsee siirtymään dynaamisten kenttien ehtoihin, jossa määritellään ehdot dynaamisille kentille (ks. kuva alla).

Uusi dynaamisuusehto luodaan painikkeella Lisää dynaamisuusehto. Ehtoon valitaan oikea kenttä (jos dynaamisia kenttiä on useampi kuin yksi), ehto (yhtäsuuri kuin, erisuuri kuin, jne.) ja arvo. Lopuksi painetaan Lisää.

Ehdon alle lisätään ne kentät, joiden halutaan joko näkyvän tai olevan piilotettu annetun ehdon toteutuessa. Lisääminen tapahtuu painamalla Lisää dynaaminen kenttä -painiketta ehdon vierestä. (Huom! Kenttiä, jotka on asetettu ulkoasueditorissa pakolliseksi, ei voida säädellä dynaamisilla ehdoilla.)

Kentälle valitaan tarpeelliset määritykset seuraavista vaihtoehdoista: Näytetään, Näytä tyhjä paikka, Pakollinen ja Vain luku (ks. kuva alla).

”Näytetään”-toiminto tulee uudelle kentälle oletuksena päälle. Tämä tarkoittaa sitä, että kenttä on aina näkyvissä myös kyseisen ehdon ollessa voimassa. Jos taas kenttä on tarkoitus piilottaa ehdon täyttyessä, otetaan rasti pois kohdasta ”Näytetään”.

”Näytä tyhjä paikka” -toiminto toimii siten, että jos dynaaminen kenttä ei ole entiteettikortilla näytettävässä tilassa, niin kyseisen kentän paikalla näytetään kuitenkin tyhjä paikka. Tätä voi hyödyntää esimerkiksi niin, että kenttien järjestys entiteettikortilla pysyy aina muuttumattomana, vaikka kenttä olisikin piilossa.

CSV-tiedostojen sisäänvienti
Mukautetut taulukot
Entiteetin omistajuus
Dynaamiset kentät
Valintalistat
Kenttien käännökset
Combined Shape