Sidosryhmät

Sidosryhmien luonti ja hallinta

Sidosryhmiä voidaan käyttää erilaisten linkitysten luomiseen CRM:ssä. Niiden tarkoitus on helpottaa erinäisten yritys- ja kontaktilinkitysten näkyvyyttä ja käsittelyä, sillä kaikkia linkityksiä ei ole mahdollista nähdä suoraan entiteetin perustiedoista. Sidosryhmää voidaan esimerkiksi käyttää tilanteessa, jossa yksittäinen kontakti on pääasiallisen yrityksensä lisäksi mukana myös toisen yrityksen hallituksessa; kontaktia ei voida liittää suoraan tämän toisenkin yrityksen kontaktiksi, mutta hänet voidaan merkata sen sidosryhmäksi, jolloin tieto henkilön yhteyksistä myös toiseen yritykseen on tallessa. Käyttötapoja on kuitenkin myös monia muita tarpeesta riippuen.

Sidosryhmätoiminto ei ole käytettävissä automaattisesti, vaan se pitää erikseen aktivoida CRM:ään. Sidosryhmät aktivoidaan Asetukset → Lisäasetukst → Muut Asetukset → ”Käytä sidosryhmiä”. Sidosryhmät näkyvät ja niitä voidaan lisätä ja poistaa kunkin yrityksen/kontaktin/projektin/jne Sidosryhmät-välilehdellä. Sidosryhmätyyppejä voi olla käytössä useampia samoissa moduuleissa.

Sidosryhmien luominen

Sidosryhmätyyppien määrittely tapahtuu kohdassa Asetukset → Sidosryhmätyypit.

Asetusten oletusnäkymässä näkyvät kaikki luodut sidosryhmätyypit sekä tiedot siitä, missä moduuleissa kyseisen tyypin sidosryhmät ovat käytettävissä ja nähtävissä (ks. kuva alla). Taulukon oikeassa reunassa on painikkeet uuden sidosryhmän luomiseen sekä olemassa olevien poistamiseen. Luotua sidosryhmää ei voi muokata jälkikäteen.

Uudelle sidosryhmälle määritellään sidosryhmän nimi, joka esitetään moduuleissa linkitetyn asiakkaan/kontaktin selitteenä, sekä kohde, eli minkä moduulin entiteetti linkitetään, kun sidosryhmää käytetään (ks. kuva alla). Näiden lisäksi ryhmälle tehdään asetuksia sen toivotun toiminnan mukaan. Jos Näkyvissä kohdemoduulissa -valintaruutu on valittuna, näytetään sidos käyttömoduulin lisäksi myös kohdemoduulissa. Moduulit, joissa kyseisen sidosryhmälinkin voi muodostaa, valitaan Käytettävissä moduuleissa -osiossa.

Kaksisuuntainen sidos -valintaruutu valitaan silloin, kun on tarkoitus linkittää kaksi saman moduulin entiteettiä toisiinsa niin, että molempien entiteettejen korteilla sidokset näkyvät omina sidosryhminä. Jos ruutua ei ole valittu, tai linkityksiä tehdään eri moduulien välille, näytetään silloin esim. kontaktilta tehtävä linkitys yritykseen niin, että kontaktikortilla yritys näytetään omana sidosryhmänä ja kyseisen yrityksen kortilla kontakti esitetään ulkoisena sidosryhmänä.

Sidosryhmän lisääminen

Kun sidosryhmätyyppi on määritelty, voidaan linkityksiä luoda moduuleissa, joissa se on sallittu (ks. ylempää Käytettävissä moduuleissa -asetus). Linkitys lisätään entiteetin Sidosryhmät-välilehdellä painamalla Omien sidosryhmien kohdalla olevaa lisäyspainikketta  ja valitsemalla linkitettävä entiteetti. Kyseiseltä entiteetiltä tehdyt linkitykset sekä kaksisuuntaiset sidokset näkyvät omissa sidosryhmissä. Muualta tehdyt linkitykset näkyvät ulkoisissa sidosryhmissä (ks. kuva alla).

Combined Shape