Kielen aktivointi järjestelmässä

Kieliversioiden hallinnointi

CRM-järjestelmää voidaan käyttää useammalla eri kielellä. Järjestelmän kieliä voi asettaa aktiiviseksi käyttöön tai pois käytöstä Moduulimanagerissa: Asetukset → Moduulimanageri.

Moduulimanageri näyttää oletuksena Moduulit-välilehden, mutta kieliä pääsee hallinnoimaan siirtymällä Kielet-välilehdelle (ks. kuva alla).

Tässä näkymässä pystyy valitsemaan, mitkä kieliversiot järjestelmästä ovat valittavissa ja käytettävissä. Huomaa: jos Kielet-välilehdellä valitaan jonkin kieli joko aktiiviseksi tai piilotetuksi, näkymä palaa tämän jälkeen automaattisesti takaisin Moduulit-välilehdelle. Jokainen kieli tulee siis käydä aktivoimassa/piilottamassa yksitellen.

Kun kieli on moduulimanagerissa valittu aktiivikseksi, voi järjestelmän vaihtaa tälle kielelle milloin tahansa ylävalikon päällä oikeassa yläkulmassa sijaitsevasta lippupainikkeesta (ks. kuva alla).

Lippupainikkeiden käyttäminen vaihtaa kielen kyseisen session ajaksi kyseiselle käyttäjälle. Jos halutaan vaihtaa järjestelmän oletuskieltä, tulee se tehdä kohdasta Asetukset → Lisäasetukset asettamalla haluttu kieli kenttään Default Language.

Contact Portal: asetukset ja pääkäyttäjätoiminnot
Projektien asetukset
Mobiiliasetukset
Työnkulku
Kenttien käännökset
Globaalit käännökset
Combined Shape