Kenttien käännökset

Moduulikohtaisten kenttien kääntäminen

CRM-järjestelmän oletuskieli on englanti ja tästä syystä moduulien kentät saattavat ilman erillistä kääntämistä näkyä englanniksi. Käännöksiä eri kielille pääsee tekemään ja täydentämään kohdasta Asetukset ja Studio-otsikon alla Kenttien käännökset.

Alla olevassa kuvassa näkyy Asiakkaat-moduulin kenttien käännökset niillä kielillä, jotka on valittu aktiivisiksi ja käytettäviksi (lisää ohjeessa Kielen aktivointi järjestelmässä). Valitun moduulin kenttiä voi kääntää kunkin kielen sarakkeen tekstikenttiin ja painamalla lopuksi Tallenna-painiketta oikeassa yläkulmassa.

Käännettävän moduulin voi vaihtaa oikeassa yläkulmassa olevasta valintalistasta (ks. alla oleva kuva).

Käännösten vieminen CSV-tiedostoksi

Kenttien käännökset voidaan viedä ulos järjestelmästä CSV-tiedostoksi otsikon alla olevalla Export all translations -painikkeella. Tämä kerää tiedostoon käännökset kaikista moduuleista, ei ainoastaan valitusta.

Keskustelu
Kielen aktivointi järjestelmässä
Globaalit käännökset
Kontaktitietojen täydentäminen aktiviteettia luodessa
CSV-tiedostojen sisäänvienti
Valintalistat
Combined Shape