Liidin konvertointi

Konvertoi liidi -moduulityökalu

CRM-järjestelmään luotu liidi on mahdollista muuntaa helposti kontaktiksi, asiakkaaksi, potentiaaliksi tai vaikka kaikiksi näistä. Muuntamista varten tehdään moduulityökalu, johon ”mäpätään”, mitä liidin kenttien tietoja merkitään luotavan kontaktin/asiakkaan/potentiaalin tietoihin.

Työkalu luodaan muiden moduulityökalujen tapaan kohdassa Asetukset → Moduulityökalut painikkeella Lisää työkalu ja valitsemalla Liidit-moduulin työkalun Konvertoi liidi. Työkalulle annetaan ensin perustiedot, kuten nimi, aktiivisuus, ikoni, kuvaus ja ehdot näkyvyydelle ja ajolle (lisätietoa ohjeessa Moduulityökalut).

Perustietojen jälkeen työkalulle määritellään muuntamiseen liittyvät asetukset. Options-kohdassa on valintaruutuja, joilla määritellään, luodaanko liidistä uusi asiakas ja/tai kontakti, jos sellaista ei jo ole, ja poistetaanko liidi muunnoksen jälkeen (ks. kuva alla).

Kun asetukset ovat valmiit, määritellään, mitkä tiedot liidiltä kopioidaan asiakkaan, kontaktin ja/tai potentiaalin tietoihin. Kopioitavat tiedot määritellään eri moduuleihin muunnettaville entiteeteille erikseen.

Entiteetin kenttään kopioitava tieto määritellään kentän painikkeilla (ks. kuva alla). Aktiivinen-painikkeen  klikkaaminen aktivoi tiedon kopioimisen kenttään. Jos painike Muokattavissa  klikataan myös aktiiviseksi, voi kentän tietoja muokata vielä ennen muunnosta. Vieressä olevalla valintalistalla määrätään, kopioidaanko tieto jonkin liidin kentän perusteella vai käyttäjän syöttämän tiedon perusteella (Input). Jos kopiointitavaksi valitaan Kenttä, valitaan liidin kenttä viereen ilmestyvästä valintalistasta; jos taas valitaan Input, vieressä on kenttätyypistä riippuen esimerkiksi tyhjä tekstikenttä tai valintakenttä, johon voidaan kirjoittaa/valita jokin kiinteä teksti tai arvo.

HUOM. Asiakkaan nimi -kentän tieto asiakkaalle, kontaktille tai potentiaalille tulee aina kopioida liidin kentästä Yritys (ei siis Asiakkaan nimi -kentästä) – kun tätä kenttää käytetään, toimii myös mahdollisesti aktivoitu toiminto uuden asiakkaan luomisesta (jos samannimistä asiakasta ei jo ole) oikein.

Kentät, joihin tietoa ei liidiltä kopioida, jätetään aktivoimatta – nämä tiedot voidaan täyttää aina erikseen sitten, kun liidi on jo konvertoitu. Jos jonkin moduulin alta ei aktivoida yhtään kenttää, ei liidiä konvertoida tähän moduuliin.

Lopuksi työkalu tallennetaan. Jos se on asetettu aktiiviseksi, se on käytettävissä Liidit-moduulissa asetettujen ehtojen mukaisesti.

Tägit moduulityökalujen lähettämissä sähköposteissa
Contact Portal: asetukset ja pääkäyttäjätoiminnot
Projektien asetukset
Kielen aktivointi järjestelmässä
Mobiiliasetukset
Hinnastot
Combined Shape