Lisätiedot-välilehden muokkaus ja jakaminen

Lisätiedot-välilehden muokkaus ja jakaminen

CRM:ssä jokaisen moduulin alla on Lisätiedot-välilehti, jolle oletuksena on kerätty tietoja entiteettiin liittyvistä muiden moduulien alla olevista entiteeteistä: esim. asiakkaan Lisätiedot-välilehdellä esitetään kaikki laskut (sekä tarjoukset, tilaukset, aktiviteetit jne.), jotka kyseiselle asiakkaalle on tehty.

Välilehden asetuksia hallinnoidaan kohdassa Asetukset → Lisätietojen asetukset, jossa voidaan esimerkiksi piilottaa välilehdellä näkyviä kokonaisia moduuleita sekä muokata yksittäisten sarakkeiden näkyvyyttä ja muuttaa niiden esitysjärjestystä. Lisätietojen moduuleita voidaan myös jakaa täysin omiin välilehtiin. Lisätiedot-välilehdellä näkyy entiteetit ja blokit vain käyttäjälle määritellyn roolin oikeuksien mukaisesti.

Välilehden muokkaus

Vasemman yläreunan valintalistasta valitaan moduuli, jonka välilehtiä on tarkoitus muokata. Kukin moduuli on esitetty omana rivinään ja näiden esitysjärjestystä voidaan muuttaa raahaamalla hiirellä rivejä ylös tai alas listassa (ks. kuva alla). Rivin vasemmassa reunassa on valintaruutu, jolla voidaan määrittää moduulin tietojen näkyvyys välilehdellä. Yksittäisten kenttien näkyvyyttä voidaan puolestaan muuttaa Näkyvät kentät -sarakkeen valintaruuduilla. Tietyillä moduuleilla on Toiminnot-sarakkeessa myös toinen tai molemmat seuraavista valintaruuduista: Uusi, jolla voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä painike uuden, kyseisen moduulin entiteetin luomiseen (esim. uusi lasku) ja Valitse, jolla voidaan linkittää eri moduulien entiteettejä toisiinsa. Tietojen listausjärjestystä voidaan muuttaa Oletusjärjestys-sarakkeessa määrämällä järjestämisen perusteena olevan kentän ja listauksen joko nousevassa tai laskevassa järjestyksessä.

HUOM. Jos muokkauksia tehdään, tulee välilehti muistaa tallentaa oikean yläkulman Tallenna-painikkeella, jotta muutokset säilyvät.

Välilehden jakaminen

Moduulin Lisätiedot-välilehdellä näkyvät blokit (l. moduulien tiedot) voidaan tarvittaessa jakaa myös omiin välilehtiinsä. Uuden välilehden voi luoda klikkaamalla oikean yläkulman Lisää välilehti -painiketta. Kun uusi välilehti on luotu, siihen voidaan siirtää Lisätiedot-välilehden alta moduuleja raahaamalla ne uuden välilehden alle (ks. kuva alla). Tämän jälkeen on muistettava tallentaa, jotta tehdyt muutokset jäävät voimaan. Jos erotellun välilehden haluaa myöhemmin poistaa, tulee sen alla olevat rivit siirtää joko Lisätiedot-välilehdelle tai jollekin muulle mahdolliselle välilehdelle. Tyhjäksi jäänyt välilehtiotsikko poistuu automaattisesti tallennuksen jälkeen.

Kun uusi välilehti on luotu, se ilmestyy kyseisen moduulin välilehtiin (ks. kuva alla).

Oletuslistausten lisäksi Lisätiedot-välilehdelle tai jollekin muulle luodulle välilehdelle on mahdollista tehdä myös mukautettuja taulukoita vastaamaan erilaisia tarpeita. Näiden käytöstä ja luomisesta on enemmän ohjeessa Mukautetut taulukot.

Valintalistat
Veromääritykset
Kontaktitietojen täydentäminen aktiviteettia luodessa
Moduulityökalut
Moduulimanageri
Järjestelmän viestit
Combined Shape