Moduulin entiteettien numerointi

Moduulin entiteettien numerointi

Yleistä

CRM:n moduuleissa olevat entiteetit numeroidaan automaattisesti siinä järjestyksessä, kun ne luodaan. Jokaisella moduulilla on itsenäinen ja muista riippumaton numerointi. Oletuksena entiteetin numero koostuu alkuosasta, eli ns. prefixistä, sekä itse numerosta. Prefix on kaikille saman moduulin entiteeteille sama ja numero taas on juokseva. Prefix ei ole pakollinen, joten entiteettien numerointi voi myös perustua vain juoksevaan numerosarjaan.

Numeroinnin muokkaaminen

Eri moduulien numerointiperiaatetta voi muokata kohdassa Asetukset → Moduulien numerointi.

Moduuli, jonka numerointia muokataan, voidaan valita näkymän oikeassa yläkulmassa olevasta valintalistasta (ks. kuva alla).

Käytä prefixiä ja Aloitussekvenssi -kentissä esitetään moduulissa parhaillaan käytössä oleva prefix sekä numero, joka asetetaan seuraavalle uudelle entiteetille. Numerointitapaa voidaan muuttaa muuttamalla tietoja näissä kentissä ja painamalla Tallenna. Huomaa kuitenkin seuraavat asiat:

  • Muutokset numerointiperiaatteessa astuvat voimaan uusilla entiteeteillä – ne eivät siis vaikuta jo olemassa olevien entiteettien numerointiin.
  • Jos prefix säilyy samana, Aloitussekvenssi-kentässä olevaa juoksevaa numeroa ei voi siirtää alaspäin. Näin estetään se, että kahdella entiteetillä olisi täysin sama numero.

Päivitä puuttuva tietuejakso nyt -painikkeella voidaan päivittää numerointi sellaisille entiteeteille, joilta numerointi puuttuu täysin. Numeron puuttuminen on mahdollista vain poikkeustilanteissa, jotka eivät synny järjestelmän ns. normaalissa käytössä.

Salasanan resetointiasetukset
Ylävalikon ylläpito
Rivien mukautetut kentät
Portaalien asetukset
Moduulityökalujen parametrit ja määritykset
Koontilaskutus-moduulityökalu
Combined Shape