Valintalistat

Valintalistat

Valintalistojen arvojen muokkaaminen ja luominen yksitellen

CRM-service -järjestelmässä eri moduuleissa olevien valintalistojen muokkaus tapahtuu Ulkoasueditorissa, johon pääsee painamalla -painiketta moduulissa. Ulkoasueditorissa valintalista-kentät nähdään siitä, että kentän tyyppinä lukee valintalista ja sen vieressä on -painike, josta klikkaamalla pääset muokkaamaan valintalistan arvoja.

Tämän jälkeen otsikon alla olevasta vasemmanpuolimmaisesta pudotusvalikosta voidaan valita moduuli, jonka valintalistoja halutaan tarkastella ja muokata (ks. kuva alla). Moduulin olemassa olevat valintalistat esitetään oikeanpuoleisessa pudostusvalikossa.

Kun muokattava valintalista on valittu, taulukon vasemman alalaidan ikonin   kautta on mahdollista lisätä yksittäinen uusi arvo. Olemassa olevia arvoja voi muokata käännösten osalta valitsemalla joko yksittäisiä rivejä tai kaikki rivit kerralla, jonka jälkeen aktivoidaan muokkaustila vasemmasta alalaidasta  . Itse arvoja ei voida muokata jälkikäteen. Mikäli arvo on korvattava uudella, on ensin luotava uusi arvo, jonka jälkeen vanha voidaan poistaa. Kun yksittäinen arvo poistetaan, kysyy järjestelmä tässä yhteydessä mille uudelle arvolle olemassa oleva kentän data halutaan siirtää.

Arvon voi poistaa valitsemalla rivin (tai useampia rivejä) ja painamalla Poista-painiketta . Jos koko valintalista poistetaan, siirtyy se ensisijaisesti ”Ei moduulissa” alle, josta sen voi poistaa lopullisesti.

Valintalistojen arvojen luominen massa-ajona

Arvoja on mahdollista luoda myös massana. Valintalistan oikeassa reunassa on painike , jonka kautta arvoja voidaan syöttää isompi joukko kopioi&liitä-toiminnolla (ks. kuva alla). Arvot syötetään yksi per rivi. Tallenna-painike luo kaikki listalla olevat arvot valintalistaan.

HUOM. Käännöksiä ei ole mahdollista lisätä massatuonnin yhteydessä.

Arvojen massatuonti-ikkunassa on myös painike Tuo moduulista. Tällä painikkeella valintalistaikkunaan voidaan nostaa arvoja, joita on yritetty tuoda järjestelmään esim. CSV-tuonnilla tai integraation kautta, mutta joita ei ole voitu täsmäyttää olemassa oleviin arvoihin.

Oletusarvoisesti valintalista ja kaikki sen arvot ovat julkisia (näkyvät kaikille käyttäjille). Mikäli arvojen käyttöä on tarvetta rajata, voidaan valintalistan arvojen näkyvyyttä muokata tietyille käyttäjärooleille  (lisää) ja (poista) painikkeilla. Valintalistan arvoja voidaan hallita yksilöllisesti. Arvokohtaisesti voidaan valita mille roolille sen halutaan näkyvän. On mahdollista valita myös kaikki valintalistan arvot kerralla. Rooleja voidaan valita yksitellen tai pitämällä Ctrl-näppäintä painettuna valita useampia rooleja. Näin sama valintalista voi olla käytössä useammalla roolilla, mutta eri roolien käyttäjillä eri arvot käytettävissä. Jos tietyllä roolilla ei ole oikeutta arvoon, näkyy valintalistassa punaisella teksti ”Ei oikeutta”.

Valintalistan arvojen järjestystä voi vaihtaa raahaamalla arvon haluttuun kohtaan.

Valintalistoja voi myös muokata ja luoda menemällä Asetukset → Valintalistan muokkaus. Siellä on valittavissa kaikki moduulit, joista valitsemalla pääsee muokkaamaan haluttua valintalistaa. Uusi valintalista tulee ”Ei moduulissa”-moduulin alle automaattisesti

Jo olemassa olevan valintalistan saa aktivoitua ja kiinnitettyä moduulin alle Ulkoasueditorissa.

Keskustelu
Kielten aktivointi järjestelmässä
Kenttien käännökset
Moduulimanageri
CSV-tiedostojen sisäänvienti
Veromääritykset
Combined Shape