Käyttöoikeudet – Business Intelligence

CRM-Service Analytics (Business Intelligence)

Yleistä

CRM-Service Analytics (Business Intelligence) on CRM-service-järjestelmän maksullinen lisäosio. BI-osio sisältää työkalut CRM-datan online-analysointiin eri näkökulmista. Teknologia BI-osiossa pohjautuu markkinoiden johtavaan BI-teknologiaan Qlik Sense.

BI-osion käyttöoikeudet ovat aina henkilökohtaisia (nimetty CRM-service-käyttäjä). Näitä käyttäjiä loppuasiakas ei voi itse aktivoida, vaan aktivointi tapahtuu aina CRM-servicen palveluntarjoajan toimesta erillistä tilausta vastaan.

Oikeuksien anto ja oikeustasot

CRM-servicen pääkäyttäjä pääsee määrittämään nimetyille käyttäjille BI-osioon käyttöoikeudet kohdassa Asetukset → BI-oikeudet.

BI-oikeuksien näkymässä voidaan lisätä käyttäjät, joille BI on aktivoitu Lisää käyttäjä -painikkeella .  Käyttäjille lisäksi määritellään, mitkä BI-osion näkymät ovat heidän käytettävissään (ks. kuva alla).

Datasisällön näkyvyys BI-modulissa määräytyy käyttäjälle määriteltyjen Myyntiryhmäoikeuksien kautta, eikä näin ollen noudata järjestelmän normaalia käyttöoikeushierarkiaa (Asetukset → Myyntiorganisaation oikeudet). Oikeus katseltavaan dataan määräytyy aina datan vastuuhenkilön myyntiryhmän perusteella.

Esimerkki: Jos käyttäjlle X on annettu oikeus myyntiryhmiin Myyntiryhmä A ja Myyntiryhmä C, hän näkee BI-osion seuraavanlaisesti:

Raporttigeneraattori
Mukautetut taulukot
Käyttäjän sisäänkirjautumishistoria
Entiteetin omistajuus
Käyttöoikeudet – Myyntiorganisaatio
Käyttöoikeudet – Järjestelmä
Combined Shape