Keskustelu-työkalun luominen ja määritykset

Keskustelu-työkalun määritykset

Yleistä

Keskustelu-kenttätyyppi on mahdollista luoda kaikkiin moduuleihin ja sillä voidaan helposti sujuvoittaa sisäistä keskustelua tiettyihin järjestelmän entiteetteihin liittyen. Keskustelun toiminnasta ja käytöstä on tarkemmin käyttöohjeessa Keskustelu.

Keskustelu-kentän luominen

Keskustelun lisääminen moduulin entiteeteille tapahtuu moduulin asetusten Ulkoasueditorissa. Keskustelu käyttäytyy asetuksissa kuin mikä tahansa muukin kenttä, mutta sille on suositeltavaa tehdä oma blokki, jossa ei ole muita kenttiä.

Kun blokki on luotu, keskustelu voidaan luoda painikkeella Luo muokattu kenttä. Kentän tyypiksi valitaan Keskustelu ja sille määritellään otsikko (ks. kuva alla).

Sähköposti-ilmoitukset ja automaattiset ilmoitukset

Oletusasetuksena keskustelukentässä on automaattinen sisäinen muistutustoiminto. Tämä ilmoitus lähtee automaattisesti muille käyttäjille, jotka ovat keskusteluun osallistuneet kommentoimalla tai heidät on nostettu @-merkillä keskusteluun mukaan. Nämä ilmoitukset näkyvät käyttäjien omilla etusivuilla Muistutukset-näkymässä.

Näiden lisäksi on mahdollista ottaa käyttöön myös sähköposti-ilmoitukset, jotka lähtevät jokaisesta uudesta kommentista kyseisessä kentässä. Sähköposti lähetetään kaikille keskusteluun osallistuneille (myös @-merkillä siihen tägätyille käyttäjille) sekä keskustelu-kentän asetuksissa valitulle käyttäjälle/käyttäjille:

-Entiteetin omistaja
-Asiakkaan omistaja
-Kontaktin omistaja
-Entiteetin omistaja ja toissijainen vastuu
-Asiakkaan omistaja ja toissijainen vastuu
-Kontaktin omistaja ja toissijainen vastuu

Kommentti sähköpostit voi kytkeä päälle moduulin ulkoasueditorissa avaamalla keskustelukentän asetukset painikkeella Muokkaa ominaisuuksia (ks. kuva alla). Sähköposti-ilmoitusten valintalistasta valitaan haluttu sähköpostipohja (sähköpostipohjien luomisesta enemmän ohjeessa Sähköpostipohjat), automaattisten ilmoitusten listassa taas se, kenelle sähköpostiviestit kaikista kommenteista halutaan lähtevän. Jotta haluttu sähköpostipohja nousee valintalistaan, on sen oltava tallennettuna ”Keskustelu”-kansiossa sähköpostipohjien puolella.

HUOM: Jos käyttäjä on valittu kommenttikentän asetusten kautta määritettyyn vastaanottajan kenttään (esim. entiteetin omistaja) ja hän itse kommentoi entiteetille jotain, ei hänelle lähde tästä kommentista sähköposti-ilmoitusta. Ilmoitus kommentista lähtee käyttäjälle, jos joku muu kommentoi keskustelua tai jos käyttäjä tägätään keskusteluun mukaan (tägäyksen avulla käyttäjä saa itse lähetettyä itselleen ilmoituksen).

Keskustelu-työkalun luominen ja määritykset
Combined Shape