Globaalit käännökset

Globaalien käännösten hallinta

Globaaleilla käännöksillä pystytään muuttamaan ja kääntämään CRM-järjestelmässä yleisesti käytettyjä termejä ja esimerkiksi valikoiden otsikoita. Niitä ei siis ole tarkoitus käyttää suurempiin järjestelmän kielikäännöksiin, vaan nimenomaan termistön mukauttamiseen.
Globaaleja käännöksiä pääsee tarkastelemaan ja muokkaamaan kohdasta Asetukset ja Studio-otsikon alla Globaalit käännökset.

Alla olevassa kuvassa näkyy globaalisti käännettäviä kenttiä niillä kielillä, jotka on valittu aktiivisiksi ja käytettäviksi (lisää ohjeessa Kielen aktivointi järjestelmässä). Näkyviä kenttiä voi kääntää ja muokata kunkin kielen sarakkeen tekstikenttiin ja painamalla lopuksi Save-painiketta oikeassa yläkulmassa. Yksittäisen kentän ja kaikki sen käännökset voi poistaa klikkaamalla poistopainiketta  rivin perässä.

Jos käännettävää termiä ei näy listassa, voi sen lisätä Add Translation -painikkeella oikeassa yläkulmassa käännösten yläpuolella. Avautuvasta ikkunasta (ks. kuva alla) tarvittavaa termiä voi etsiä kirjoittamalla termin tai sen osan hakukenttään (Search). Kentän alla oleva lista päivittyy hakukenttään kirjoitettaessa ja se ehdottaa hakuehdon sisältäviä, järjestelmässä esiintyviä termejä. Sopivan termin ilmestyessä listaan voi sen lisätä suoraan listasta kaksoisklikkaamalla termiä. Ehdotuslistaa ei ole kuitenkaan välttämätöntä käyttää, vaan tarvittavan termin voi myös kirjoittaa kokonaisuudessaan hakukenttään ja painaa tämän jälkeen kentän vieressä olevaa Add Exact Text -painiketta. Tällöin huomiota on kiinnitettävä erityisesti oikeinkirjoitukseen.

Kielen aktivointi järjestelmässä
Kenttien käännökset
Combined Shape