Tuotekohtainen komissio

Tuotekohtainen komissio

Tämä ohje käsittelee tuotekohtaisen provisioryhmätyypin sekä tähän liittyen tuotteiden asetuksia. Provisioiden muista asetuksista sekä niiden laskennasta yleensä on enemmän ohjeessa Provisiolaskenta.

Tuotekohtaisen provisioryhmän luominen ja hallinta tapahtuu muiden provisioryhmämallien tapaan kohdassa Asetukset → Provisioryhmät.

Tuotekohtaisessa komissiossa itse provisioryhmälle ei ole nimeä ja ryhmän tyyppiä (Product based commission) lukuunottamatta erillisiä asetuksia. Tämän mallin provisiolaskennassa jokaiselle tuotteelle, josta provisiota maksetaan, määritellään tuotteen omiin tietoihin provisioprosentti. Näitä tuotekohtaisia provisioprosentteja käytetään laskettaessa käyttäjän provisiota myyntitilauksesta.

Jotta tuote otetaan provisiolaskennassa huomioon, tulee tuotteen tietoihin määritellä kaksi kenttää:

  • Provisiotuote – Tämän valintaruudun tulee olla aktivoitu, jotta tuotteesta maksetaan provisiota.
  • Provisioprosentti – Tähän kenttään määritetään tuotteesta maksettava provisio.

Provisiomalli on käytettävissä, kun provisioryhmä on luotu ja siihen on liitetty tarvittavat käyttäjät sekä tuotteiden provisiotiedot on määritelty.

Tuotteiden provisioprosentteja on mahdollista hyödyntää myös osana volyymipohjaista komissiota (ks. lisää ohjeesta Volyymipohjainen komissio).

Moduulin entiteettien numerointi
Koontilaskutus-moduulityökalu
Portaalien asetukset
Liidin konvertointi
Projektien asetukset
Contact Portal: asetukset ja pääkäyttäjätoiminnot
Combined Shape