Kampanjat

Kampanjoiden hallinta ja käyttö

Kampanjoita voidaan käyttää CRM:ssä moniin eri tarkoituksiin. Yksinkertaisimmillaan kampanjoilla voidaan hahmottaa ja suunnitella asiakasprojekteja, mutta eniten käyttöä siitä on esimerkiksi kutsutilaisuuksien kutsujen lähettämisen yhteydessä. Kampanjoilla määritellään myös Contact Centerin soittokampanjoiden kontaktit sekä kohderyhmät massapostiportaalissa lähetettäville sähköposteille.

Kampanjan luominen

Kampanjoiden hallinta tapahtuu Kampanjat-moduulissa ja uuden kampanjan voi luoda yläreunan Luo Kampanja -painikkeella .

Uudelle kampanjalle tulee määritellä mm. seuraavat tiedot:

  • Kampanjan nimi
  • Kampanjanumero – Numero generoituu yleensä automaattisesti tallennuksessa, joten tätä ei tarvitse silloin täyttää.
  • Aktiivinen – Kampanjan tulee olla aktiivinen, jotta sitä voidaan hyödyntää eri toiminnoissa.
  • Alkamispäivä ja Arvioitu päättymispäivämäärä – Nämä päivämäärät määrittävät kampanjan keston. Erityisesti arvioituun päättymispäivämäärään tulee kiinnittää huomiota, jos kampanjasta on tarkoitus lähettää sähköpostia. (Huom. Päivämäärät eivät vaikuta kampanjan aktiivisuuteen, eli kampanja on aktiivisena käytettävissä CRM:ssä myös määritellyn ajanjakson ulkopuolella.)
  • Lähetettävä sähköpostipohja – Jos kampanjan luomisen jälkeen kampanjaan lisätyille kontakteille on tarkoitus lähettää sähköpostia (esim. kutsutilaisuuden kutsu), valitaan lähetettävä sähköpostipohja tähän kenttään. Jos kampanjassa on kontakteja ennen sähköpostipohjan lisäämistä, ei heille lähetetä sähköpostia. Huomaa myös, että sähköpostipohjan tulee olla asetettu lähteväksi ”Välittömästi” (ks. lisätietoa ohjeesta Kutsutilaisuuden luonti ja hallinta CRM:ssä).
  • Vastuu.

Kampanjan tiedoissa on myös monia muita kenttiä, joita voi olla tarpeesta ja kampanjasta riippuen järkevää täyttää.

Kontaktien liittäminen kampanjaan

Kampanjan luomisen jälkeen siihen voidaan liittää tarvittavat kontaktit tai liidit. Henkilöiden liittäminen sekä hallinnointi tapahtuu kampanjan Hallinnoi kohderyhmää -välilehdellä.

Välilehdellä on ensimmäisenä numeerinen yhteenveto kampanjaan liitetyistä osapuolista (ks. kuva alla). Yhteenvedon yläpuolella on myös useita painikkeita, joilla kohdeyleisöstä on mahdollista karsia esimerkiksi yritys- tai sähköpostiduplikaatit tai kontaktit, jotka ovat kieltäneet sähköpostimarkkinoinnin.

 

Tarvittavien kontaktien liittäminen kampanjaan käy helpoiten kohderyhmän avulla (kohderyhmän luomisesta enemmän ohjeessa Kohderyhmien käyttö). Tämä tapahtuu Kopioi tai poista kohderyhmän kohteet tästä kampanjasta -osiossa, jossa kohderyhmä valitaan ensin painamalla Valitse-painiketta , valitsemalla halutun kohderyhmän ja klikkaamalla sitten Kopioi-painiketta osion oikeassa yläkulmassa (ks. kuva alla).

Samassa osiossa kampanjasta voidaan myös poistaa tietyssä kohderyhmässä olevat kontaktit. Poistaminen tapahtuu vastaavalla tavalla kuin lisääminenkin, mutta kopioimisen sijasta klikataan Poista-painiketta.

Muita mahdollisuuksia henkilöiden liittämiseksi kampanjaan ovat seuraavat:

  • Kopioi tai poista toisen kampanjan kohderyhmä tähän kampanjaan -osio. Tässä osiossa voidaan kopioida (tai poistaa) kampanjaan kontaktit jostakin toisesta kampanjasta.
  • Suodattimiin liittyvät osiot. Näissä osioissa kampanjaan voidaan ladata kontaktit jostakin kontakti-, asiakas- tai liidisuodattimesta, joita käytetään kyseisten moduulien sisällä (lisätietoa suodattimista ohjeessa Suodattimet). Käyttämällä toimintoa ”Säilytä vain valitussa suodattimessa olleet kontaktit” voidaan poistaa kampanjasta kaikki muut kontaktit ja säilyttää vain ne, jotka ovat valitussa kontaktisuodattimessa.

Yksittäisten kontaktien liittäminen kampanjaan

Kontaktit on järkevintä lisätä kampanjaan kohderyhmää tai suodatinta hyödyntäen. Joissakin tapauksissa aivan yksittäisten kontaktien lisääminen (ja poistaminen) voi kuitenkin olla tarpeen. Tähän on kaksi toteutustapaa:

  1. Kampanjaan liitetyt kontaktit näkyvät listana Lisätiedot-välilehdellä ja tässä samassa listassa on myös toiminnot kontaktien lisäämiselle ja poistamiselle. Valitse-painikkeella voidaan valita kampanjaan lisättävä kontakti ja kampanjassa jo olevan kontaktin kohdalla oleva poista-toiminto poistaa kontaktin kampanjasta (ks. kuva alla).
  2. Kontaktikorteille voidaan luoda Add contact to campaign with update -moduulityökalulla painike, jota painamalla kyseinen kontakti voidaan lisätä avautuvassa popup-ikkunassa valittuun kampanjaan. Moduulityökalun määrittelee ja ottaa käyttöön pääkäyttäjä.
Kutsutilaisuuden luonti ja hallinta CRM:ssä
Kohderyhmäaktiviteettien asetukset ja ajastaminen
Ajastetut toiminnot
Sähköpostikampanjoiden lähetys massapostiportaalista
Aktiviteettien luominen käyttäjälle kohderyhmän avulla
Automaattiset sähköpostiviestit
Combined Shape