Widgetit: Työtuntien raportointi

Yleistä

Käyttäjät voivat lisätä widgettejä järjestelmänsä etusivulle ja kaksi noista widgeteistä linkittyvät työtuntien kirjaamiseen. Nämä widgetit ovat Tuntikirjaus ja Työtunnit. Tuntikirjausta voi käyttää seuraamaan tehtyjä tunteja eri projekteissa. Työtunnit-widget puolestaan antaa yhteenvedon näistä tunneista sekä matkalaskuista.

Aloitus

Voit lisätä molemmat widgetit helposti etusivullesi noudattamalla seuraavia pikaoppaan vaiheita:

  1. Mene järjestelmäsi etusivulle.
  2. Paina Muokkaa.
  3. Paina Lisää uusi elementti.
  4. Anna tarvittavat tiedot ja paina Tallenna.

Tuntikirjaus

Tuntikirjaus-widgetti tarvitsee vain nimen ja painamalla  voit valita mitkä projektit haluat lisätä näytölle painamalla . Alla olevassa esimerkkikuvassa jäljitetään tunteja kolmessa eri projektissa.

Kun haluat lisätä työtunteja tämän widgetin avulla, tulee sinun vain valita oikea päivä ja projekti. Klikkaamaalla siitä saat kaikki kyseiselle projektille käytössä olevat vaihtoehdot raportointiin. Kun olet täyttänyt vaadittavat kohdat, paina Tallenna ja tunnit päivittyvät järjestelmään.

Työtunnit

Työtunnit-widget vaatii hieman enemmän tietoja kuin vain nimen. Sinun on täytettävä ajanjakso, jolla haluat tarkastella tunteja ja matkakuluja ja yhteenveto näytetään widgetissä näiden asetusten mukaisesti. Molempia tarkastelujaksoja voi säätää erikseen ja saatavilla olevat ajanjaksot ovat kuukausi, kvartaali ja vuosi.

Mikäli käyttäjälle on asetettu tavoitetunnit, näyttää yhteenvedon ”Tunnit”-kohta (kuvaassa vihreä nolla) tavoitetuntien ja kertyneiden tuntien kohtaamisen. Käyttäjä voi asettaa itse omat tavoitetuntinsa Omissa asetuksissa (pääkäyttäjä voi asettaa tavoitetunteja kaikille käyttäjille erikseen kohdassa Asetukset → Käyttäjät) syöttämällä tunnit kenttään Päivittäiset tunnit.

Etusivun muokkaaminen
Whiteboard-suunnittelija
Kattava opas työtuntien kirjaukseen
Etusivun kaaviot: Pinottu prosenttikaavio
Etusivun ilmoitustaulun kaaviot: Myyntisuppilo
Etusivun widgetit
Combined Shape