Etusivun kaaviot: Pinottu prosenttikaavio

Pinottu prosenttikaavio

Yleistä

Tässä ohjeessa esitellään esimerkki pinotusta prosenttikaaviosta. Prosenttikaavio luodaan vastaavalla tavalla kuin ns. tavallinen pinottu kaavio (kaavioiden luomisesta tarkemmin ohjeessa Pinottu kaavio), mutta käyttämällä lisäasetusta Näytä % (ks. kuva alla).

Kuvien esimerkissä luodaan pinottu prosenttikaavio, joka esittää eri tuotekategrioiden prosentuaalisen osuuden edellisen vuoden myyntitilauksissa. Myyntitilauksia eritellään kuukausittain eräpäivän perusteella. Myyntitilausten yhteenlaskettu summa jyvitetään tuoterivien tuotekategorioden mukaan niiden prosentuaalisen osuuden mukaan.

Ns. normaalista pinotusta kaaviosta saadaan prosenttikaavio aktivoimalla Näytä %. Palkkikaavion lisäksi prosenttikaavio voidaan toteuttaa myös aluekaaviona.

Ehdot

Ehtoihin valitaan aikaväliksi edellinen vuosi. Muita rajauksia ei tarvita.

Otsikot

Vaaka- ja pystyotsikot määritetään sopiviksi ja tehdään muut tarvittavat lisäasetukset.

Lopputulos

Lopputuloksena on pinottu pylväskaavio, joissa kaikki pylväät on venytetty 100%:iin ja jyvitetty tuotekategorioiden prosentuaalisen osuuden mukaan.

Widgetit: Työtuntien raportointi
Etusivun widgetit
Etusivun ilmoitustaulun kaaviot: Myyntisuppilo
Etusivun kaaviot: Pylväs- ja viivadiagrammi
Etusivun kaaviot: Piirakka
Etusivun kaaviot: Pinottu kaavio
Combined Shape