Moduulityökalujen erikoisparametrit

Yleistä

Moduulityökalujen toiminta on lähtökohtaisesti samanlaista CRM-servicen vanhan Legacy-käyttöliittymän ja uuden V2-käyttöliittymän välillä, ja näin ollen monet työkalut sopivat sellaisenaan käyttöön molemmissa versioissa. Muutama poikkeus on kuitenkin olemassa; tämä ohje esittelee nämä tapaukset sekä parametrit, joilla vastaava toiminto saadaan käyttöön uudessa käyttöliittymässä.

Moduulityökaluista yleensä on lisätietoa ohjeissa Moduulityökalut sekä Moduulityökalujen parametrit ja määritykset.

 

Ehdot

Moduulityökalu näkyviin vain nykyisessä/uudessa käyttöliittymässä

Jos moduulityökalun halutaan näkyvän vain nykyisessä käyttöliittymässä, moduulityökalun Ehdot (Näytä) -kenttään voidaan kirjoittaa seuraava ehto:

{if $CRM_ENV != "legacy"}Näytä vain vanhassa käyttöliittymässä{/if}

Jos taas työkalu halutaan näkyviin vain uuteen käyttöliittymään, ehto on seuraavanlainen:

{if $CRM_ENV != "crm2"}Näytä vain uudessa käyttöliittymässä{/if}

 

Parametrit

Tässä on lueteltu tarvittavat parametrit, joita tarvitaan tiettyjen toimintojen suorittamiseen.

Dynaamiset kaavat

Dynaamiset kenttä kaavat ovat käytettävissä moduulityökaluissa Linkki toiseen moduuliin ja Päivitä entiteettiä

Kuinka dynaamisia kenttä kaavoja tehdään löytyy täältä: Malleja dynaamisista kaavoista

 

Tarjouksen/myyntitilauksen muuntaminen myyntitilaukseksi/laskuksi (Linkki toiseen moduuliin)

Nykyisessä käyttöliittymässä käytössä ollut convertmode-parametri korvataan jatkossa alla olevalla parametrilla. Parametri ei vaadi erityistä muotoilua lähtö- ja päätemoduulin perusteella, vaan toimii sellaisenaan kaikissa kolmessa moduulissa.

copy_inventory_rows_from={$ID}

 

Aktiviteetin luonti toisesta moduulista (Linkki toiseen moduuliin / Luo tapahtuma tai tehtävä)

Kun luotavaan aktiviteettiin halutaan liittää esim. lähtömoduuliin merkitty asiakas, parametrin tulee olla muodossa accounts[]={$account_id}. Alla olevassa esimerkissä luodaan Kontaktit-moduulista tapahtuma-tyyppinen aktiviteetti, johon liitetään asiakas sekä kontakti.

accounts[]={$account_id}&contacts[]={$ID}

 

Aktiviteetin kopiointi (Linkki toiseen moduuliin)

Jos aktiviteetti halutaan kopioida moduulityökalulla niin, että myös alkuperäisen aktiviteetin asiakas- ja kontaktiliitokset kopioidaan, tarvitaan seuraavanlaiset parametrit:

copy_relation.accounts={$ID}&copy_relation.contacts={$ID}

HUOM! Internet-selaimet tunnistavat &copy-merkinnän yleisesti copyright-merkkinä © ja saattavat välillä korvata kyseisen kohdan tällä merkillä. Tämä ei tule vastaan moduulityökalua luodessa, mutta jos moduulityökalua on joskus tarpeen muokata ja tallentaa uudelleen, varmistathan, että tämä merkintä ei ole muuttunut copyright-merkiksi. Jos näin on käynyt, tilanteen voi korjata kirjoittamalla &copy-kohdan uudelleen käsin.

Alitapahtuman kopiointi massatapahtumaa kopioitaessa (Linkki toiseen moduuliin)

Kun käytät massatapahtumien mallipohjaa ja haluat kopioida myös massatapahtuman alitapahtumat, käytä seuraavia parametreja:

copy_mass_event_sub_events_from={$ID}

 

Entiteettien yhdistämisen moduulityökalu
Yrityshierarkian visualisaatio
Moduulityökalun määrittäminen yksittäisten sähköpostien lähettämistä varten
GDPR-työkalujen käyttöönotto
Dokumenttipohjat: Todistuspohja
Moduulityökalu tekstiviestien lähettämiseen
Combined Shape