Moduulityökalu tekstiviestien lähettämiseen

Moduulityökalu tekstiviestien lähettämiseen ja automaattiset tekstiviestit

Yleistä

CRM:n kontakteille voidaan lähettää tekstiviestejä kahdella tavalla: tässä ohjeessa kuvatulla moduulityökalulla sekä kohderyhmien kautta. Molemmissa tapauksissa tekstiviestien lähettäminen on erikseen aktivoitava toiminto ja vaatii vapaata tekstiviestisaldoa toimiakseen.

Tekstiviestejä lähettävälle moduulityökalulle määritellään etukäteen viestin sisältö sekä kontaktin kenttä, josta vastaanottajan numero haetaan. Viestit lähtevät aina kontakteille, mutta itse työkalu voidaan sijoittaa mihin tahansa moduuliin – näin viestiin voidaan tägien avulla nostaa tietoa esimerkiksi tarjoukseen, laskuun ym. liittyen. Tekstiviestien lähettäminen voidaan myös automatisoida yhdistämällä moduulityökalu työnkulkuun, jolloin viesti lähetetään ehtojen täyttyessä automaattisesti (lisätietoja työnkuluista ohjeessa Työnkulku).

Moduulityökalun luominen

Moduulityökalu tekstiviestien lähettämistä varten tehdään muiden moduulityökalujen tapaan kohdassa Asetukset → Moduulityökalut painikkeella Lisää työkalu ja valitsemalla Geneerinen-moduulista työkalu Send SMS to Contact.

Kenttään Moduuli valitaan työkalulle moduuli, johon työkalu sijoitetaan (ks. kuva alla). Tämän jälkeen työkalulle annetaan muut perustiedot, kuten nimi, aktiivisuus, ikoni, kuvaus ja tarvittaessa ehdot näkyvyydelle ja ajolle (lisätietoa ohjeessa Moduulityökalut).

Seuraavaksi määritellään lähetettävään tekstiviestiin liittyvät asetukset.

  • Lähettäjänä näytettävä numero tulee oletuksena operaattorilta (valinta Operator Number). Erillisellä aktivoinnilla lähettäjäksi on mahdollista määrittää myös esimerkiksi yrityksen nimi.
  • Message – Tekstiviestinä lähetettävä viesti. Viestissä on mahdollista käyttää tägejä (ks. alempana).
  • Contact Field – Moduulissa oleva kontaktikenttä, joka kertoo viestin vastaanottajan.
  • Phone Field – Kontaktilla oleva puhelinnumerokenttä, jonka numeroa on tarkoitus käyttää vastaanottajan puhelinnumerona. HUOMAA, että kontaktien puhelinnumeroiden tulee olla maakoodimuodossa (suomalaisissa numeroissa +358 jne).

Tägit tekstiviesteissä

Message-kenttään on mahdollista syöttää tägejä, joilla viestiin voidaan nostaa esimerkiksi vastaanottajan tietoja tai tietoja siihen moduuliin liittyen, johon työkalu luodaan. Viestiin voidaan saada siis esimerkiksi vastaanottajan etunimi sekä laskun numero ja loppusumma, kuten yllä olevan kuvan esimerkissä.

Tägit noudattavat moduulista riippumatta rakennetta:

$moduulinnimi-kentänID$

Yrityshierarkian visualisaatio
Moduulityökalun määrittäminen yksittäisten sähköpostien lähettämistä varten
Moduulityökalujen erikoisparametrit
Koontilaskutus-moduulityökalu
GDPR-työkalujen käyttöönotto
Dokumenttipohjat: Todistuspohja
Combined Shape