Moduulityökalun määrittäminen yksittäisten sähköpostien lähettämistä varten

Yleistä

Moduulityökalu CRM2 Send email mahdollistaa sähköpostipohjien lähettämisen uudessa käyttöliittymässä yksittäisille yhteyshenkilöille. Voit myös sisällyttää asiakirjapohjan ja/tai tiedostoja Tiedostot-moduulista lähetettäväksi sähköpostin liitteinä. Työkalu voidaan aktivoida Kontaktit-moduulille ja mille tahansa moduulille, jolla on yhteys kontaktiin. Valittu sähköpostipohja voidaan lähettää automaattisesti sähköpostipohjassa ennalta määritetyllä sisällöllä, tai voit antaa käyttäjien määrittää aiheen manuaalisesti tai sisällyttää sähköpostiin manuaalisen viestin juuri ennen sen lähettämistä.

HUOM. Yksittäisten sähköpostien lähettäminen moduulityökaluilla pienentää myös joukkopostituksissa käytettävää kuukausikiintiötä.

Lisätietoja moduulityökaluista yleensä löytyy ohjeesta Moduulityökalut.

 

Sähköpostipohjien luominen

Ennen varsinaisen moduulityökalun luomista on ensin oltava valmis sähköpostipohja.

Sähköpostipohja luodaan Sähköpostipohjat-moduulissa kuten mikä tahansa muu sähköpostipohja. Jos sähköpostipohja lähetetään automaattisesti (ei käyttäjän manuaalista sisällönsyöttöä), kaikki tarvittava sisältö on sisällytettävä pohjaan.

On kuitenkin myös mahdollista sisällyttää käyttäjälle mahdollisuus lisätä sähköpostiin erilaisia tietoja manuaalisesti ennen sen lähettämistä. Tämä edellyttää tunnisteiden sisällyttämistä malliin (katso alla).

Tunnisteet manuaalista syöttöä varten

On olemassa tunnisteita, joiden avulla käyttäjä voi lisätä sisältöä sähköpostiin manuaalisesti. Sähköpostiin voidaan syöttää manuaalisesti seuraavat tiedot:

  • {{subject}} – Tämä tunniste voidaan lisätä sähköpostimallin Aihe-kenttään ja se mahdollistaa mukautetun aiheen lisäämisen.
  • {{message}} – Tämän tagin avulla käyttäjä voi lisätä muokattua leipätekstiä sähköpostiin. Se voidaan lisätä tekstielementtiin missä tahansa sähköpostipohjassa.
  • {{user:first_name}} {{user:last_name}} Näiden tunnisteiden avulla kirjautuneen käyttäjän etu- ja sukunimi asetetaan sähköpostin lähettäjän nimeksi.
  • {{user:email1}} Tämän tunnisteen avulla sähköpostin vastausosoite on kirjautuneen käyttäjän sähköpostiosoite.

Lisää tunniste napsauttamalla Yhdistä tunnisteet -toimintoa tekstikohteen työkalupalkissa ja valitsemalla moduulityökalun sisältö luettelon alareunasta (katso alla oleva kuva).

 

Moduulityökalun luominen sähköpostin lähettämistä varten

Moduulityökaluja hallitaan kohdassa Asetukset → Moduulityökalut. Luo uusi moduulityökalu napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Lisää työkalu -painiketta ja valitsemalla työkalu CRM2 Send email

Ensimmäisessä blokissa Työkalutiedot on määritettävä työkalua koskevat perustiedot, mukaan lukien työkalun nimi ja missä moduulissa työkalu luodaan. Muista myös aktivoida työkalu, jos sen pitäisi olla heti saatavilla. Voit myös tarvittaessa sisällyttää ehtoja työkalun näyttämiselle/ajolle (lisätietoja on kohdassa Moduulityökalut).

Toinen blokki Sähköposti on sähköpostipohjan ja vastaanottajan määrittämiseen (katso alla oleva kuva):

  • Sähköpostipohja– Sähköpostipohja, joka lähetetään tällä moduulityökalulla.
  • Sähköpostityyppi – Sisältää manuaalisen ja automaattisen lähetyksen vaihtoehdot. Jos sähköpostissa on tunnisteita manuaalista syöttämistä varten, valitse ”Manuaalinen”, muussa tapauksessa valitse ”Automaattinen”.
  • Kontaktikenttä – Sähköpostin vastaanottaja. Tämä on joko kontaktikenttä moduulissa, jossa työkalu luodaan, tai jos työkalu on luotu Kontaktit-moduulia varten, tämä voidaan jättää arvoksi ”Ei mitään”.

Viimeiseen Liitteet-blokkiin voit sisällyttää sähköpostipohjan liitteinä asiakirjamallin ja/tai tiedostot (katso alla oleva kuva):

  • Asiakirjapohja – liitettävä asiakirjapohja. Muista valita sellainen, joka on luotu sille moduulille, jossa työkalu on myös aktivoitu.
  • Asiakirjan nimi – Asiakirjapohjan
  • Tiedosto – Staattinen liitetiedosto. Voit valita Tiedostot-moduulissa jo ladattuja tiedostoja.

CC Osoitekenttä
Sähköpostipohjat: Linkkien testaaminen
Sähköpostipohjat: Sähköpostien luominen
Dokumenttipohjat: Todistuspohja
Moduulityökalu tekstiviestien lähettämiseen
Moduulityökalujen erikoisparametrit
Combined Shape