Löysimme 6 tulosta!
Pääkäyttäjän Ohje

Contact Portal: asetukset ja pääkäyttäjätoiminnot

Kampanja-asetukset ja toiminnot Contact Portalissa Contact Portalin pääkäyttäjä näkee soittoprosesseihin liittyvien moduulien lisäksi myös moduulin Admin, jossa on mahdollista määritellä tarkemmin kampanjoiden asetuksia. Näihin kuuluvat muun muassa agenttien liittäminen kampanjoihin, kontaktien sivuilla näytettävien kenttien määrittäminen, käytettävissä olevien kyselylomakkeiden ja sähköpostipohjien asettaminen, työkalujen määrittäminen sekä muut asetukset. Kampanjakohtaisia asetuksia voidaan siirtyä muokkaamaan klikkaamalla kampanjan nimeä. Kampanjoiden […]

Pääkäyttäjän Ohje

Julkinen ilmoittautuminen kutsutilaisuuksiin

Julkinen ilmoittautuminen kutsutilaisuuksiin Itsepalveluportaali tuo mukanaan laajat mahdollisuudet sille, miten ottaa vastaan ilmoittautumisia kutsutilaisuuksiin. Portaaliin sisään kirjautuville asiakkaille käyttö mahdollistaa tilaisuuksiin tutustumisen, niihin ilmoittautumisen sekä oman ilmoittautumisen perumisen. Toisaalta portaalin käytön myötä on mahdollista myös aktivoida julkisia ilmoittautumissivuja, joilla kutsutilaisuuksiin voi ilmoittautua ilman portaaliin kirjautumista kuka tahansa – myös sellaiset henkilöt, jotka eivät ole CRM:ssä […]

Pääkäyttäjän Ohje

Massapostiportaalin listatyypit

Massapostiportaalin listatyypit ja niiden hallinta Yleistä Massapostiportaalin listatyypeillä tarkoitetaan sähköpostikieltolistoja. Jokainen portaaliin tuotu kohderyhmä sidotaan johonkin listatyyppiin sen mukaan, minkälainen sähköposti tälle ryhmälle lähetetään. Tämä mahdollistaa sen, että kontakti voi kieltää esimerkiksi mainossähköpostit, mutta silti vastaanottaa edelleen kriittisiä tiedotteita. Jokaiseen listatyyppiin liittyy laskeutumissivu, jonka kautta sähköpostin vastaanottaja voi joko lopettaa tai aloittaa uudelleen listatyypin sähköpostien […]

Pääkäyttäjän Ohje

Massapostiportaalin pääkäyttäjäasetukset

Pääkäyttäjäasetukset ECP:ssä Yleistä Massapostiportaalin asetuksia, kuten portaalin käyttäjien hallinnointi, voivat muokata sellaiset portaalin käyttäjät, joille on asetettu pääkäyttäjäoikeudet massapostiportaalissa. Pääkäyttäjäoikeudet eivät ole sidoksissa CRM:n pääkäyttäjäoikeuksiin – käyttäjällä voi siis olla pääkäyttäjäoikeudet portaalissa, vaikka CRM:n puolella hän ei olisi pääkäyttäjä (tai CRM:n käyttäjä lainkaan). Vastaavasti CRM:n pääkäyttäjällä ei automaattisesti ole portaalin pääkäyttäjyyttä. Massapostiportaalin asetuksissa hallitaan seuraavia […]

Pääkäyttäjän Ohje

Portaalien asetukset

Portaalien asetusten määrittäminen Yleistä Itsepalveluportaali on CRM:n portaali, johon voidaan aktivoida pääsy yrityksen omille asiakkaille. Portaalissa näytettäviä moduuleja sekä näiden kenttiä ja muita tietoja voidaan suurimmilta osin määrätä itse CRM:n puolella. Tämän lisäksi CRM:ssä voidaan myös luoda tarvittaessa useampia portaaliprofiileja, joille voidaan määrittää näkyviin eri määrä tietoja (esim. vain asiakasyritysten pääyhteyshenkilöt voivat muokata yrityksen yhteystietoja, […]

Pääkäyttäjän Ohje

Yleistä itsepalveluportaalista

Itsepalveluportaali — Mikä se on? CRM-servicen itsepalveluportaalin (Self-Service Portal) keskeisin tarkoitus on toimia palvelualustana asiakkaille. Portaalin käyttäjiä ovat siis yrityksen omat asiakkaat, eli henkilöt, joiden tietoja on tallennettu CRM:ään kontakteina. Portaalin käyttötarkoitus voi vaihdella paljonkin tarpeen mukaan. Portaali voi toimia esimerkiksi alustana koulutusilmoittautumisille ja/tai tukipyyntöjen lähettämiselle. Portaaliin voidaan myös tuoda tietoja useista eri CRM:n moduuleista. […]

    Combined Shape