Massalaskutuksen käyttöönotto

Yleistä

Massalaskutus on toiminto, jonka avulla valitulle kohderyhmälle voidaan luoda samanlaisia laskuja joko kertalaskutuksena tai toistuvana laskutuksena. Tämä ohje koskee vain massalaskutukseen käyttöönottoon liittyviä toimia ja erillinen ohje massalaskutuksen käyttöön löytyy täältä.

Aloitus

Massalaskutuksen käyttöönotto vaatii pääkäyttäjältä muutamia toimenpiteitä toimiakseen. Ensinnäkin Myyntitilaus-kentän tulee olla näkyvissä, eli varmista, ettei sitä ole piilotettu. Kentän oletussijainti on Laskujen Lisätietoja-kentässä, mikäli sitä ei ole pääkäyttäjän toimesta siirretty muualle.

Tarkista, että myyntitilaus on aktiivinen Laskun Lisätietoja-osiossa

Varmista, että Massalaskutuspohja on aktiivinen. Tämän lisäksi Myyntitilausten asetuksissa tulee tehdä seuraavat asiat:

Yllä mainittujen toimenpiteiden jälkeen massatoimintoihin oikeutetut käyttäjät voivat luoda sellaisia Myyntitilauksia, joihin voidaan muodostaa massalaskuja.

Ostotilausten laskutus
Myyntitilausten toistuva laskutus
Koontilaskutus-moduulityökalu
Verkkolaskut – Käyttöönotto
Verkkolaskut – Virhetilanteet
Massalaskutuksen käyttöönotto
Combined Shape