Massfakturering – Inställningar

Innehållsförteckning

Generellt

Massfakturering är ett verktyg som kan användas för att skapa fakturor med samma produkter på en gång för en utvald grupp, antingen som engångsfaktura eller återkommande fakturering. Dessa instruktioner är endast till för att ställa in massfakturering, och separata instruktioner om hur man använder massfakturering kan hittas här.

Inställningar

Admin användare måste göra några åtgärder innan massfakturering kan användas. För det första måste fältet Försäljningsorder/fakturamall synas i Fakturering, så kontrollera att det inte är dolt. Standardplatsen för det är Beskrivningsinformation blocket om det inte flyttas till ett annat block av adminanvändaren.

Kontrollera att massfaktureringsmallen inte är dold i försäljningsorderinställningarna. Även i försäljningsorderinställningarna måste administratören göra följande:

  1. Öppna Layout redaktör
  2. Välj Dolda fält från Information om försäljningsorder
  3. Välj både Mass invoicing target filter och Massinvoicing target. Kontrollera också att mall för massfakturering är synlig.
  4. Avsluta valen genom att trycka på Ta fram fält knappen

Efter procedurerna som nämnts ovan kan användare som har rätt att utföra massändringar skapa fakturamallar från vilka massfakturor kan skapas.

Portalinställningar
Modulverktyg
Massfakturering
Massfakturering – Inställningar
Skatteberäkning
Modulmanager
Combined Shape