Kenttien nimeämiseroja Legacy vs REST/CRM2

Osa kentistä ovat nimetty eri tavalla Legacyssa kuin Rest-rajapinnassa. Näitä saatat tarvita integraatioiden, moduulityökalu parametrien tai dynaamisten kenttien ja kaavojen kanssa.

Huom. Nämä kentät eivät toimi dynaamisina kenttinä tällä hetkellä. Kiertotienä käytä cf_kenttiä

Moduuli Legacy name REST name
Accounts account_id parentid
Accounts accounttype account_type
Accounts assigned_user_id smownerid
Accounts salesgroup sg_id
Accounts saleschannel sc_id
Accounts saleslocation sl_id
Accounts responsabilityunit cru_id
Calendar assigned_user_id smownerid
Calendar parent_id crmid
Calendar contact_id contactid
Calendar taskstatus status
Calendar taskpriority priority
Campaigns assigned_user_id smownerid
Campaigns contact_category category
Contacts salutationtype salutation
Contacts account_id accountid
Contacts contact_id reportsto
Contacts assigned_user_id smownerid
Contracts2 assigned_user_id smownerid
Emails2 assigned_user_id smownerid
EmailTemplates email_body_plain email_body_json
EmailTemplates assigned_user_id smownerid
Events assigned_user_id smownerid
Events parent_id crmid
Events taskpriority priority
Events contact_id contactid
Files assigned_user_id smownerid
HelpDesk assigned_user_id smownerid
HelpDesk ticketpriorities priority
HelpDesk ticketseverities severity
HelpDesk ticketstatus status
HelpDesk ticketcategories category
HelpDesk ticket_title title
Invoice salesorder_id salesorderid
Invoice contact_id contactid
Invoice txtAdjustment adjustment
Invoice hdnSubTotal subtotal
Invoice hdnGrandTotal total
Invoice hdnTaxType taxtype
Invoice hdnDiscountPercent discount_percent
Invoice hdnDiscountAmount discount_amount
Invoice hdnS_H_Amount s_h_amount
Invoice account_id accountid
Invoice assigned_user_id smownerid
Leads salutationtype salutation
Leads assigned_user_id smownerid
MassMailings assigned_user_id smownerid
Organizations assigned_user_id smownerid
Payments assigned_user_id smownerid
Potentials opportunity_type potentialtype
Potentials assigned_user_id smownerid
PriceBooks assigned_user_id smownerid
Products serial_no serialno
Products handler_id handler
Products product_row_status c_row_status
Products assigned_user_id smownerid
Projects assigned_user_id smownerid
PurchaseOrder vendor_id vendorid
PurchaseOrder contact_id contactid
PurchaseOrder txtAdjustment adjustment
PurchaseOrder hdnGrandTotal total
PurchaseOrder hdnSubTotal subtotal
PurchaseOrder hdnTaxType taxtype
PurchaseOrder hdnDiscountPercent discount_percent
PurchaseOrder hdnDiscountAmount discount_amount
PurchaseOrder hdnS_H_Amount s_h_amount
PurchaseOrder assigned_user_id smownerid
Quotes potential_id potentialid
Quotes contact_id contactid
Quotes hdnSubTotal subtotal
Quotes assigned_user_id1 inventorymanager
Quotes txtAdjustment adjustment
Quotes hdnGrandTotal total
Quotes hdnTaxType taxtype
Quotes hdnDiscountPercent discount_percent
Quotes hdnDiscountAmount discount_amount
Quotes hdnS_H_Amount s_h_amount
Quotes account_id accountid
Quotes assigned_user_id smownerid
Relations assigned_user_id smownerid
SalesOrder potential_id potentialid
SalesOrder quote_id quoteid
SalesOrder contact_id contactid
SalesOrder txtAdjustment adjustment
SalesOrder hdnGrandTotal total
SalesOrder hdnSubTotal subtotal
SalesOrder hdnTaxType taxtype
SalesOrder hdnDiscountPercent discount_percent
SalesOrder hdnDiscountAmount discount_amount
SalesOrder hdnS_H_Amount s_h_amount
SalesOrder account_id accountid
SalesOrder assigned_user_id smownerid
SalesOrder invoicestatus invoice_status
ServiceContracts assigned_user_id smownerid
ServiceContracts contract_priority priority
Spaces space_status status
Spaces space_type type
Spaces space_class class
Spaces assigned_user_id smownerid
Surveys assigned_user_id smownerid
TargetGroups assigned_user_id smownerid
Vendors assigned_user_id smownerid

					
Malleja dynaamisista kenttäkaavoista
Dynaamiset kenttien kaavat
Muotoiltu tekstikenttä
CSV-tiedostojen sisäänvienti
Valintalistat
Kenttien käännökset
Combined Shape