Etusivun kaaviot

Etusivun kaaviot

Yleistä

CRM:n etusivun Kaavio-elementeillä voidaan luoda graafisia tai taulukkomuotoisia raportteja käyttäjän etusivulle, jolla ne ovat näkyvissä heti sisäänkirjautumisen jälkeen. Kaavioissa on laajat asetusmahdollisuudet, eli raportoinnin näkökulma voidaan määrittää hyvinkin tarkasti aina tarpeen mukaan. Kaaviot voivat olla joko käyttäjäkohtaisia tai niitä voidaan myös jakaa tietyn myyntiryhmän jäsenille.

Etusivun kaavioilla voidaan raportoida seuraavien moduulien tietoja:

 • Aktiviteetit
 • Asiakkaat
 • Kontaktit
 • Laskut
 • Liidit
 • Myyntitilaukset
 • Ostotilaukset
 • Potentiaalit
 • Tarjoukset
 • Tiketit
 • Viestintätoimet (Contact Center -raportointi).

Yllä olevien päämoduulien lisäksi kaavioissa voidaan hyödyntää myös päämoduuliin linkittyviä tietoja, kuten esimerkiksi käyttäjätietoja tai myyntitilausten/laskujen ym. kohdalla rivi- ja tuotetietoja.

Kaaviotyypit ja ominaisuudet

Kaavioita on useita eri tyyppejä erilaisiin tarpeisiin aina perinteisistä pylväsdiagrammeista taulukkomuotoiseen raportointiin. Kustakin kaaviotyypistä ja sen luomisesta saa lisätietoa klikkaamalla tyypin nimeä alla:

Kaikissa kaaviotyypeissä (taulukko poislukien) on mahdollisuus porautumiseen, eli klikkaamalla kaavion yksittäistä pylvästä/viivankohtaa/viipaletta/jne. voidaan nähdä listaus niistä entiteeteistä, joista kyseinen kohta muodostuu.

Kaavioiden jakaminen

Kaavio on oletuksena käyttäjäkohtainen, mutta se voidaan myös jakaa myyntiryhmän käyttäjille.

Jako tapahtuu kaavion luontivaiheessa valitsemalla Jaa objekti -kohdasta joko Kyllä tai Kyllä (pysyvästi). Näiden välinen ero on, että Kyllä-vaihtoehto antaa myyntiryhmään kuuluvan käyttäjän poistaa jaettu kaavio omalta etusivultaan niin halutessaan, kun taas pysyvästi jaetun kaavion voi poistaa vain pääkäyttäjä. Tämän jälkeen myyntiryhmä valitaan Myyntiryhmät-riville ilmestyvästä painikkeesta (ks. kuva alla). Useampia myyntiryhmiä voi valita pitämällä Ctrl-painiketta pohjassa.

Kaavion jakaminen onnistuu vain luontivaiheessa – jo rakennettua kaaviota ei siis voida jälkikäteen enää jakaa, vaan jakoa varten tulee luoda uusi kaavio.

Kaavion luomisen jälkeen kaavion asetukset tulee määrittää myyntiryhmäkohtaisella etusivulla – tämä onnistuu vaihtamalla näytettävää etusivua oman etusivun oikean yläkulman Näytä etusivu -valintalistalla.

Jaettu kaavio näkyy jakoasetusten mukaan kaikkien myyntiryhmään kuuluvien käyttäjien etusivuilla. Käyttäjät voivat halutessaan itse säätää omalla etusivullaan näkyvän kaavion asetuksia, eikä se vaikuta muiden käyttäjien kaavioihin. Poikkeus tähän on kaavion alkuperäinen jakaja: hänen tekemät muutokset kaavioon vaikuttavat muillakin käyttäjillä näkyviin kaavioihin ja ne myös yliajavat käyttäjien mahdollisesti itse tekemät muutokset.

Etusivun kaaviot: Taulukko
Etusivun kaaviot: Piirakka
Etusivun kaaviot: Pylväs- ja viivadiagrammi
Contact Center -datan raportointi CRM:ssä
Etusivun ilmoitustaulun asetukset
Etusivun muistutukset
Combined Shape