Massatapahtuman kyselyvastausten automatisoitu poistaminen

Yleistä

Massatapahtuman ilmoittautumislomakkeella on kätevää kerätä kaikki tapahtumaa varten tarvittava tieto osallistujilta, jotta vastaukset saadaan varmasti kerättyä kaikilta ennakkoon. Kerätty data saattaa kuitenkin sisältää tietoja, joita ei tapahtuman järjestämisen jälkeen ole syytä, tai GDPR:n vaatimusten perusteella lupaa, säilyttää CRM:ssä. Massatapahtumilla on toiminto, jolla kaikki kyselyllä annetut vastaukset voidaan automatisoida poistumaan tietyn ajanjakson jälkeen tapahtuman päättymisestä. Tieto siitä, että kontakti on vastannut kyselyyn, jää joka tapauksessa CRM:ään.

Automatisoidun poistamisen lisäksi vastauksia on mahdollista poistaa massatapahtumasta myös käsin tapahtuman Vastaukset-välilehdellä.

Automatisoidun poiston aktivointi

Oletuksena kyselyvastauksia ei poisteta automaattisesti, vaan toiminto tulee aktivoida jokaiselle tarvittavalle massatapahtumalle tapahtuman tiedoissa.

Automatisoinnin voi tehdä milloin vain klikkaamalla massatapahtuman kortilla oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-painiketta ja valitsemalla Automaattinen vastausten poisto (ks. kuva alla).

Avautuvasta ikkunasta automatisoinnin voi asettaa päälle aktivoimalla Ota automaattinen vastausten poisto käyttöön -asetuksen. Tämän jälkeen toiminnolle määritetään, kuinka monta päivää tapahtuman päättymisen jälkeen vastauksia säilytetään. Toiminto kertoo tämän perusteella, milloin vastaukset poistetaan automaattisesti (ks. kuva alla).

Kun toiminto on aktivoitu, massatapahtuman alareunan ilmoituksissa on tieto vastausten poistoajankohdasta (ks. kuva alla). Automatisoitu poisto on mahdollista peruuttaa vielä ennen poistoajankohtaa aktivointiasetuksista.

Lisää massatapahtumien kalenterilinkki sähköpostiin
Massatapahtumien laskutus
Massatapahtumat
Kyselyt – Uuden kyselyn luominen
Massatapahtumien triggerit
Massatapahtumien kyselyt
Combined Shape