Massatapahtumat

CRM-service tarjoaa Massatapahtuma-nimisen työkalun tapahtumien hallintaan. Tätä työkalua käytetään yhteistyössä kontaktien (osallistujien), kyselyisen, sähköpostipohjien ja laskujen kanssa. Mukautetut kentät, dynaamiset kentät ja kaavat, työnkulut, raportit jne vakiotoiminnot koskevat myös massatapahtumamoduulia.

Ilmoittautumiskaavake on saatavissa seuraavilla tavoilla:

 • Kaavake rekisteröityneille käyttäjille Itsepalveluportaalissa
 • Anonyymi kaavake jonka voi luoda tapahtumaa tehdessä
 • Asiakkaan oma räätälöity kaavakeintegraatio verkkosivujen tarjoajalta

Peruskentät

Tapahtuman nimi- ja kuvauskenttiä käytetään tapahtuman tietojen jakamiseen yleisölle. Tämä on esimerkki, joten kaikki kentät eivät välttämättä ole aktiivisia käyttämässäsi järjestelmässä. Lisäksi pääkäyttäjä on voinut asettaa pakollisiksi myös sellaisia kenttiä, jotka eivät ole automaattisesti pakollisia. Järjestelmän suuresta muokattavuudesta huolimatta seuraavat kentät ovat kuitenkin aina näkyvissä kaikille ja tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia kaikille käyttäjille:

näkymä siitä, mitä kenttiä käyttäjän on täytettävä silloin kun aloitetaan uusi massatapahtuma

 • Tapahtuman nro – Järjestelmä luo tämän automaattisesti
 • Nimi – Tapahtumalle haluttu nimi
 • Tapahtuma alkaa – Tapahtuman alkamispäivä ja -kellonaika
 • Tapahtuma päättyy – Tapahtumaan päättymispäivä ja -kellonaika
 • Vastuu – Kuka vastaa tapahtumasta. Vastuun ei tarvitse olla tapahtuman luojalla.
 • Rekisteröityminen päättyy  – Vapaaehtoinen kenttä. Tähän merkitään viimeinen mahdollinen rekisteröitymispäivä.

Vapaavalintaiset kentät

Seuraavaksi käymme läpi niitä kenttiä, joita pääkäyttäjä voi halutessaan asettaa massatapahtumien luontikaavakkeelle. Esimerkiksi pakollisten tapahtuma alkaa ja tapahtuma päättyy -kenttien lisäksi saatavilla on rekisteröityminen alkaa ja rekisteröityminen päättyy -kentät, jotka osoittavat sen, milloin tapahtuma näkyy listauksissa ja millä aikavälillä ihmiset voivat ilmoittautua tapahtumaan.

Tapahtumatyypit

 • Need Registration – Kontaktin tulee täyttää kaavake ja ilmoittautua tapahtuman osallistujaksi.
 • Open  – Näkyy itsepalveluportaalissa tulevien tapahtumien luettelossa tai tapahtumalistauksessa, mutta ei sisällä lomaketta.
 • Invitation only – Luo rekisteröintymislomakkeen, mutta sitä ei näytetä itsepalveluportaalissa tai tapahtumalistauksessa. Linkki lomakkeeseen voidaan toimittaa sähköpostitse valituille yhteyshenkilöille.

Osallistujat

 • Osallistujamäärä –Kuinka monta osallistujaa tapahtumaan maksimissaan otetaan.
 • Osallistujia yhteensä  – Montako henkilöä on ilmoittautunut osallistujaksi tapahtumaan.
 • Varasijat – Montako ihmistä maksimissaan otetaan tapahtumaan osallistujen varasijoille. Vapautuvat osallistumispaikat täytetään varasijoista automaattisesti.
 • Varalla yhteensä – Montako ihmistä on tällä hetkellä yhteensä varasijoilla.

Tuote ja hinnoittelu

 • Tuote – Tähän kenttään valittava tuote tulee tapahtuman laskulle.
 • Tapahtuman hinta lasketaan valitun tuotteen hinnan ja veroprosentin perusteella.

Muut valinnaiset kentät

 • Otsikkokuva – Kenttä, jonka avulla voidaan valita tapahtumalle kuva, jota käytetään rekisteröitymiskaavakkeessa tapahtuman brändäämiseen.
 • Sijainti  – Tähän kenttään voidaan valita sijainti Tilat-moduulista (Spaces).
 • Answers purge interval – Tähän täytetään kuinka monen päivän päästä tapahtuman päättymisestä kyselyvastaukset poistetaan automaattisesti.

Alatapahtumat

Yksittäinen tapahtuma voi sisältää useita alatapahtumia ja näillä alatapahtumilla voi olla oma kapasiteetti ja hinta. Alatapahtuman kapasiteetti ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin koko tapahtuman kapasiteetti. Alatapahtumien tuote lisätään tapahtuman kokonaishintaan.

Alatapahtuman osallistujamäärä ei saa ylittää päätapahtuman osallistujamäärää. Järjestelmä laskee maksimiosallistujamäärän päätapahtuman osallistujamäärästä, joten jos esimerkiksi päätapahtuman osallistujamäärä on 100 ja alatapahtuman osallistujamäärä on 150, voi alatapahtumaan ilmoittautua vain 100 henkilöä.

Esimerkki

Kaupungissa järjestetään messut. Osallistuminen messuille on ilmaista, mutta messuilla on kolme erilaista alatapahtumaa, joihin ilmoittautuja voi osallistua:

Jos henkilö ei halua osallistua alatapahtumiin, häneltä ei veloiteta tässä esimerkkitapauksessa mitään. Mikäli henkilö haluaa osallistua vaikkapa vain konserttiin, veloitetaan häneltä 80€. Konserttiin ja seminaariin osallistujilta veloitetaan 130€ ja kaikkiin kolmeen alatapahtumaan osallistujilta veloitetaan 630€. Alatapahtumiin voi kuitenkin osallistua vain tietty määrä henkilöitä, joten kaikki messuille osallistuvat eivät voi ilmoittautua kaikkiin alatapahtumiin, vaan esimerkiksi illalliselle pääsee 100 ensimmäistä juhlaillalliseen ilmottautunutta messuvierasta.

Ilmoittautuminen

Kaikki ilmoittautumiset listataan Ilmoittautuneet-välilehdelle. Näkymä näyttää kaikki tapahtumaan ilmoittautuneet, mutta lista voidaan myös suodattaa näyttämään vain alatapahtumiin ilmoittautuneet. Myös peruutukset ja varapaikkajono löytyvät tältä välilehdeltä. Yhteystiedot päivitetään automaattisesti tänne käyttäjien ilmoittautuessa kyselyn tai yksilöidyn integraation kautta. Myös yhteystietojen manuaalinen lisääminen on mahdollista ja tällöin kysytään samat kysymykset jotka kontaktin tulisi täyttää kyselyyn ilmoittautumisen yhteydessä.

Mikäli lisäät kontakteja massatapahtumaan CRM-portaalin kautta, on sinun mahdollista ohittaa kyselylomakkeen täyttäminen ja voit lisätä tapahtumaan useita kontakteja samalla kertaa. Mikäli tapahtumakysely sisältää kysymyksiä joiden vastaukset ovat tapahtuman toteuttamisen kannalta välttämättömiä, lisää kontaktit massatapahtumaan yksitellen ja täytä kyselylomake jokaisen kontaktin kohdalla erikseen.

Osallistujilla voi olla tarvittaessa erilaisia rooleja, mutta suurimmassa osassa tapauksissa yksi rooli riittää.

Osallistunut-valintaruutu on päällä automaattisesti. Tämä helpottaa paikalle saapuneiden henkilöiden hallintaa, koska useimmissa tapauksissa pois jääviä ihmisiä on vähemmän ja näitä voidaan muokata listalla manuaalisesti. Osallistumisen peruuttaminen tapahtuu erillisestä painikkeesta.

Laskutuspäivämäärä asetetaan automaattisesti järjestelmän toimesta mikäli käytetään järjestelmän laskutustyökalua. Itsepalveluportaalissa Paytrailin yritysasiakkaat voivat laskuttaa osallistujat suoraan ilmoittautumisen yhteydessä. Laskuja voidaan kuitenkin tehdä myös manuaalisesti tai integraation avulla, mikäli käytössä on muita laskutustapoja.

Pikaohje laskujen luomiseen löytyy alta ja täydellinen ohje massatapahtumien laskutukseen löytyy täältä.

Laskun luominen massatapahtumaan sisäänrakennetulla työkalulla:

1. Avaa moduulityökalu 2. Valitse Luo laskut

3. Täytä tarvittavat tiedot lomakkeelle 4. Mikäli haluat, että kaikki kontaktit samasta yrityksestä laskutetaan yhdellä laskulla, valitse "Lisää kaikki kontaktit samalle laskulle yrityksittäin"

Massatapahtumien ilmoittautumislomake

Massatapahtumien moduulityökalussa on nappi Luo/muokkaa kyselyä. Tämä ei ole tarpeellinen silloin, kun kyseessä on avoin tapahtuma. Silloin kun kyseessä on avoin tapahtuma, on kyselylomakkeessa pakko kysyä Etunimi, Sukunimi ja Sähköposti. Kyselylomakkeessa voi myös olla erilaisia kysymyksiä jotka kontaktien on pakko täyttää ja kaikki vastaukset tallennetaan kontantit-moduuliin ja ne voidaan tarvittaessa ladata sieltä Excel-tiedostona.

Lue lisää massatapahtumien kyselyiden luomisesta täältä.

Kysely voi sisältää tietoja jotka kuuluvat GDPR:n piiriin. Nämä tiedot tulee poistaa tapahtuman jälkeen. Vastaukset voidaan poistaa tapahtumasta automaattisesti tai manuaalisesti siten, että muut osallistujien tiedot jäävät yhä saataville. Poisto voidaan aktivoida jo tapahtumaa luodessa täyttämällä Answer purge interval -kenttään päivinä se, kuinka monen päivän päästä tapahtuman päättymisestä kyselyvastaukset poistetaan automaattisesti.

Poista painikkeen sijainti

Kyselyiden vastausten poisto voidaan myös lisätä tapahtumaan jälkikäteen seuraavasti:

Massatapahtumien triggerit

Massatapahtumien triggerit hallitsevat asetuksia, joissa lähetetään sähköpostia osallistujille tai henkilökunnalle. Sähköpostit ovat CRM:n valmiita sähköpostimalleja, joissa voi olla tunnisteita tapahtumasta. Tunnisteiden ansiosta sähköpostia ei tarvitse luoda kaikille tapahtumille, koska tunniste käyttää esimerkiksi tapahtuman nimeä, alkamisaikaa ja kenttiä, jotka lisätään massatapahtumaan tai yhteystietomoduuleihin.

Tyypillisiä triggereitä ovat esimerkiksi ilmoittautumisvahvistukset ja muistutus tapahtumassa tiettynä aikana ennen tapahtuman alkua. Niitä voidaan lähettää osallistujalle tai henkilökunnalle roolin mukaan, jonka lisäksi on mahdollista lähettää erilaisia sähköposteja alatapahtumia varten ja niin edelleen. Massatapahtumien triggereistä on oma ohjeensa täällä.

 

Henkilöstö

Tämä lista on tarkoitettu tapahtumaan osallistuvien kontaktien, kuten puhujien ja isäntien manuaaliseen lisäämiseen. Henkilöstöön kuuluvia kontakteja ei lasketa mukaan tapahtuman kapasiteettiin. Tämä on valinnainen ominaisuus, jonka tarkoituksena on auttaa suurten tapahtumien järjestämisessä.

Massatapahtumien triggerit
Massatapahtumien kyselyt
Massatapahtuman kyselyvastausten automatisoitu poistaminen
Combined Shape
Index