REST-rajapinta

REST-rajapinta

Yleistä

Integraatioita CRM-servicen ja kolmannen osapuolen sovellusten välillä voidaan toteuttaa entistä laajemmin ja yksinkertaisemmin REST-rajapintamme avulla (SOAP-rajapinnan rinnalla).

REST-rajapinnan kautta toimivat sekä luku- että kirjoitustoiminnot.

REST-rajapinnan testaus

Jokaisella CRM-service-ympäristöllä on kehittäjiä varten oma testikäyttöliittymä REST-rajapinnan testaamiselle.

Testikäyttöliittymään pääsee käsiksi lisäämällä oman CRM:n osoitteen perään /api/v1/docs – esimerkiksi siis ”demo.crmservice.fi/api/v1/docs”.

Käyttöliittymään kirjaudutaan CRM-käyttäjätunnuksella ja salasanalla alla olevan kuvan esittämässä kohdassa. Testaamista varten tulee siis olla tunnukset CRM:ssä ja nämä tunnukset määrittävät myös sen, mitä dataa testikäyttöliittymässä voi nähdä.

Kuinka lisätä tiedosto entiteettiin RESTin kautta
CRM-service CIWS-kirjasto REST-rajapintaan
SOAP-rajapinta
Tiedostokokojen rajoitukset CRM-servicessä
Web Service -rajapinnat
Web Service API-avaimet
Combined Shape