Kuinka lisätä tiedosto entiteettiin RESTin kautta

Yleistä

Nämä ohjeet selittävät kuinka voit lisätä yksittäisen tiedoston halutulle entiteetille RESTiä käyttäen. Onnistuneeseen prosessiin vaaditaan muutama avainasia. Käyttäjän täytyy määrittää mihin moduuliin [module] he haluavat lisätä tiedoston ja mihin entiteettiin [id] tiedosto liitetään. Valtuutuksena toimii bearer [token] ja [crm_address] on domain-nimesi.

Alla oleva esimerkki näyttää kuinka tehdä tiedoston lisääminen HTTP:n POST metodilla:

POST  /api/v1/[module]/[id]/files HTTP/1.1
Accept: application/vnd.api+json
Content-Type: multipart/form-data; boundary=---011000010111000001101001
Authorization:  Bearer [token]
Host: [crm_address]
Content-Length:  377 

-----011000010111000001101001 
Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="example.txt" 
Content-Type: text/plain 

-----011000010111000001101001 
Content-Disposition: form-data; name="attributes[file_usage_type]" 

Entity Attachment 
-----011000010111000001101001 
Content-Disposition: form-data; name="attributes[file_category]" 

Category 
-----011000010111000001101001-- 
Content-Disposition: form-data; name="attributes[file_access_type]" 

Internal 
-----011000010111000001101001--

Esimerkki on samanlainen kuin standardi HTML-lomake tiedoston lähetyksellä. Se, mitä paikallista tiedostoa käytetään määritetään yllä olevassa kutsussa kohdassa name=”file”; filename=”example.txt” eli tämä esimerkki lisäisi kohteeseen example.txt tiedoston. Esimerkissä käytetyt tiedoston attribuutit ovat pakollisia, mutta voit lisätä tiedostoon myös muita attribuutteja.

Seuraava esimerkki näyttää miten sama POST-pyyntö tehdään Curl-ohjelmalla:

curl --request POST \
  --url https://[crm_address]/api/v1/[module]/[id]/files \
  --header 'Accept: application/vnd.api+json' \
  --header 'Content-Type: multipart/form-data' \
  --header 'Authorization: Bearer [token]' \
  --form 'file=@[full_file_path]' \
  --form 'attributes[file_usage_type]=Internal' \
  --form 'attributes[file_category]=Category'

Yllä olevassa esimerkissä se, mitä paikallista tiedostoa käytetään määritellään kohdassa [full_file_path] johon syötetään halutun tiedoston absoluuttinen polku.

CRM-service CIWS-kirjasto REST-rajapintaan
Kuinka lisätä tiedosto entiteettiin RESTin kautta
Combined Shape