Tiedostokokojen rajoitukset CRM-servicessä

Tiedostojen kokorajoitukset

Tiedostojen kokorajoitukset ovat seuraavat:

  • Suoraan järjestelmään liitettynä: 25 MB
  • Web Service API:a käyttäessä: 25 MB
  • Liittäessä kuvia tai muita tiedostoja sähköposteihin massapostiportaalissa: 5 MB
  • Outlook Add-iniä käyttäessä: 6 MB.

Outlook Add-In Setup
Outlook Add-in käyttö
Outlook Add-in käyttöönotto
Tiedostokokojen rajoitukset CRM-servicessä
Outlook Add-in MSI-pakettina
Downloading the Outlook Add-in
Combined Shape