Mukautettu verkkoliikenteen reititys CRM-serviceen

Kuten kaikki web-pohjaiset sovellukset, myös CRM-serviceen otetaan yhteys domain-nimellä, esimerkiksi yritys.crmservice.fi. Tämä osoite muutetaan verkkotasolla yhdeksi tai useammaksi IP-osoitteeksi, jotta tietokoneesi osaa ottaa yhteyden internetissä oikeaan osoitteeseen löytääkseen palvelun.

Nämä IP-osoitteet voivat muuttua milloin vain ja DNS-palvelut vastaavat liikenteen ohjaamisesta oikeaan paikkaan.

Jos sinun tarvitsee rajoittaa liikennöintiä CRM-serviceen käyttäen järjestelmän IP-rajauksia ja reitittää järjestelmän käyttäjät ottamaan yhteys järjestelmään keskitetyn yhdyskäytävän kautta suosittelemme joko

  1. Reitittämään kaiken verkkoliikenteen yhden yhdyskäytävän kautta tai
  2. Käyttämään HTTP-tason välityspalvelinta reitittämään yhteydet DNS nimeen pohjautuen yhdyskäytävän kautta.

Jos kumpikaan näistä vaihtoehdoista ei kuitenkaan ole mahdollinen verkkoympäristössäsi ja liikenteen ohjaus on mahdollista tehdä vain IP-tasolla täytyy reitityssääntöjä päivittää ja ylläpitää automaattisesti auktoritatiivisten DNS palvelinten vastausten pohjalta. Tämä tieto tulee pitää ajantasalla kunnioittaen DNS-palvelinten palauttamaa Time-To-Live (TTL) arvoa.

Tälläinen järjestely voi olla hyvin monimutkainen eikä ole suositeltava.

Combined Shape