CRM-serviceltä uloslähtevä verkkoliikenne

Osa CRM-servicen toiminnoista voivat avata verkkoyhteyden CRM-serviceltä asiakkaan määrittelemään osoitteeseen.

Nämä toiminnot ovat esimerkiksi:

  • Webhookit
  • Osa moduulityökaluista
  • Email-lähetys, jos ympäristössä on käytössä asiakkaan oma SMTP-palvelin.

Verkkolähteenä näille yhteyksille ovat tällä hetkellä seuraavat IP-osoitteet tai aliverkot:

217.112.247.96/27

Tämä lista voi muuttua ilman erillistä ilmoitusta ja muutokset kirjataan tälle sivulle vähintään yhtä viikkoa ennen uusien osoitealueiden käyttöönottoa.

Combined Shape