Business Intelligence (Qlik Sense)

Business Intelligence -raportointi

Yleistä

Business Intelligence -raportointi on CRM:n maksullinen ominaisuus, jonka avulla CRM:n dataan voidaan porautua syvällisemmin erilaisista näkökulmista, kuin järjestelmän vakiotoiminnoin. CRM-servicen BI-raportointi pohjautuu markkinoiden johtavaan BI-teknologiaan Qlik Senseen.

BI:n avulla voidaan raportoida kattavasti seuraavia moduuleja ja ominaisuuksia sekä näihin linkittyviä moduuleja (asiakkaat, käyttäjät, tuotteet jne.):

 • Aktiviteetit
 • Contact Center
 • HelpDesk
 • Kulut
 • Kyselyt
 • Laskut
 • Myyntitilaukset
 • Potentiaalit
 • Projektit
 • Tarjoukset

Business Intelligence -raportit nostetaan CRM:n päävalikkoon vastaavalla tavalla kuin moduulitkin.

Yleiset toiminnot

Raporttityyppejä on useita, mutta niihin liittyy muutamia vakiotoimintoja, jotka ovat samat kaikissa raporteissa. Näitä ovat raportin yläpalkin toiminnot, pikasuodatintoiminnot sekä kirjanmerkit (Bookmark).

Raportin yläpalkki

Raportin yläpalkissa on pikatoiminnot raportin hallintaan. Vasemmassa reunassa ovat seuraavat painikkeet:

 • Smart search -hakupainikeella voidaan etsiä jotain jotain tiettyä suodattavaa tekijää; esimerkiksi hakemalla käyttäjätunnuksella voidaan haun kautta suodattaa nopeasti raportoitavaksi vain kyseisen käyttäjän vastuulla olevat entiteetit.
 •  Step back ja Step forward -painikkeilla voidaan kumota edellinen valinta tai tehdä se uudestaan.
 •  Clear all selections -painike tyhjentää kaikki tehdyt valinnat ja suodatukset.

Näiden painikkeiden jälkeen yläpalkissa näytetään raporttiin tehdyt valinnat, joiden mukaan näkymää suodatetaan. Esimerkiksi alla olevassa kuvassa raporttiin on valittu tietoja vuodelta 2019. Yksittäinen valinta voidaan poistaa valinnan kohdalla olevalla ruksipainikkeella.

Yläpalkin oikeassa reunassa on Selections-toiminto, jonka avulla avautuu näkymä, joka esittää listana kaikki eri näkökulmat, joiden mukaan raporttia voidaan mukauttaa. Tässä näkymässä voidaan keskitetysti tehdä kaikki suodatukset yhdellä kertaa.

Pikasuodattimet

Raporttien vasemmassa reunassa on ylimpänä valintoja, joilla voidaan tehdä nopeasti raportille tyypillisimpiä suodatuksia ajan ja mahdollisesti myös käyttäjän, myyntiryhmän ja/tai -kanavan perusteella (ks. kuva alla). Näkyvissä olevat pikasuodattimet vaihtelevat raportoitavan moduulin ja raporttityypin mukaan.

Kirjanmerkit (Bookmark)

Raportille tehtävät suodatukset ovat aina tilapäisiä ja ne katoavat, jos näkymästä poistutaan tai se päivitetään. Useimmin tarvittavat suodatukset voidaan kuitenkin tallentaa valmiiksi seuraavia käyttökertoja varten kirjanmerkkitoiminnolla. Kirjanmerkit näkyvät kaikille käyttäjille, joilla on pääsy BI-raportteihin, mutta käyttäjä voi poistaa vain itse luomiaan kirjanmerkkejä. Kaikki kirjanmerkit näkyvät ja ovat käytettävissä kaikilla raporteilla – tämän vuoksi kirjanmerkin sopivaan nimeämiseen on hyvä kiinnittää huomiota.

Uuden kirjanmerkin luominen aloitetaan tekemällä näkymään ensin ne suodatukset, jotka kirjanmerkkiin halutaan tallentaa, ja painamalla sitten Kirjanmerkkipainiketta , joka sijaitsee raportista riippuen joko näkymän vasemmassa tai oikeassa reunassa.

Painike avaa oman ikkunan (ks. kuva alla). Näkymässä esitetään oletuksena käyttäjän itse tekemät kirjanmerkit ja klikkaamalla All bookmarks -kohtaa näkyviin saa myös muiden käyttäjien tekemät kirjanmerkit. Jos kirjanmerkkejä on paljon, niitä voidaan etsiä hakukentän avulla.

Uusi kirjanmerkki voidaan luoda klikkaamalla alareunassa olevaa Create New -painiketta ja antamalla kirjanmerkille nimi ja mahdollisesti myös kuvaus.

Käyttäjä voi poistaa itse tekemänsä kirjanmerkin valitsemalla sen listasta ja klikkaamalla vasempaan alakulmaan ilmestyvää Remove-painiketta.

Business Intelligence (Qlik Sense)
Combined Shape