Projektit

Yleistä

Projekteja voidaan käyttää helpottamaan suurtenkin projektien hallitsemista. Projekteja hyödynnetään esimerkiksi projektin kulujen seuraamisen ja tuntien kirjaamisen yhteydessä. Projekteihin lisätään siihen kuuluvat henkilöt, jotka voivat sitten kirjata projektiin liittyvät työtunnit. Projekteihin on saatavilla monenlaisia eri asetuksia, joista on oma ohjeartikkelinsa.

Aloitus

Kuvaamme uuden projektin aloittamisen. Ohjeet on jaettu pikaoppaaseen, joka kattaa perusasiat ja sen jälkeen tulee yksityiskohtainen opas joka käy pikaoppaan vaiheet läpi perusteellisemmin.

Pikaopas

 1. Aloita uusi projekti painamalla uusi.
 2. Täytä vaadittavat tiedot.
 3. Tallenna projekti.
 4. Lisää projektille vaiheet.

Uuden projektin alussa

Uusi projekti luodaan Projektit-moduulissa. Tehdessäsi uutta projektia sinun tulee täyttää vähintään seuraavat kentät:

 • Projektin nimi
 • Vastuu
 • Tuntien kirjaamiseen: Alkamispäivä ja Päättymispäivä

Tämän lisäksi on suositeltavaa, että projektiin täytetään myös seuraavat tiedot:

 • Projektin Tila.
 • Laskutustiedot: Laskutusyrityksen kohtaan täytetään laskutettavan yrityksen tiedot.
  • Työtuntien tapauksessa käyttäjän työnantaja.

Vaiheet

Projektien vaiheet lisätään projektin oikeasta alakulmasta löytyvästä Toiminnot-painikkeesta, joka sisältää Lisää uusi vaihe -toiminnon lisäksi myös Vaihda järjestystä, Disabloi kaikki ja Aktivoi kaikki -toiminnot.

Lisää uusi vaihe Aktivoi kaikki Disabloi kaikki Vaihda järjestystä

Vaiheet-lomakkeeseen voidaan täyttää monenlaisia tietoja, joista suurin osa on vapaaehtoisia.

 • Vaiheen nimi
 • Aktiivinen – Vain aktiiviselle työlle voidaan merkitä työtunteja.
 • Kuvaus
 • Aloitus– ja Päättymispäivämäärä
  • Työlle voidaan tarvittaessa antaa koko projektin aikataulusta poikkeavat alkamis- ja päättymisajankohdat, jos työlle ei ole tarkoitus merkitä tunteja koko projektin ajan.
 • Tuote – Laskutettavista työtehtävistä tulee olla omat tuotteet luotuna Tuotteet-moduulissa.
 • Sovitut tunnit – Jos työlle on sovittu tehtäväksi tietty määrä tunteja, voidaan se merkitä tähän kenttään.
 • Hinta – Määräytyy valitun tuotteen perusteella. Jos halutaan, ettei hinta muutu tuotteen hinnan muuttuessa, siitä voidaan tehdä kiinteä.

Laskutettavien tuntien lisääminen projektiin

Työtuntien raportoimista varten vaiheen tulee olla aktiivinen ja laskutettavista työtehtävistä tulee olla omat tuotteensa, jotka voidaan luoda Tuotteet-moduulissa. Käyttöyksiköksi tulee asettaa h.

Työntekijöiden lisääminen projektille

Jokaisen projektin vaiheen kohdalle tulee hallintapaneeli, jonka kautta projektia voidaan muokata, se voidaan kopioida tai poistaa ja siihen voidaan lisätä työntekijöitä. Työntekijöiden lisääminen projektiin tapahtuu painamalla Muokkaa vaiheen henkilöstöä -painiketta.

lisää työntekijöitä, muokkaa, kopioi ja poista -painikkeet

Painikkeen painamisen jälkeen käyttäjälle tulee lista henkilöistä, jotka voidaan lisätä projektiin. Projektiin lisätyt henkilöt voivat täyttää tuntikirjauksia projektiin sen ollessa aktiivinen.

Jotta työtuntien kirjaamiseen käytettävä widget toimii, on projektille asetettava alkamis- ja päättymispäivä. Näitä päiviä voidaan muuttaa myöhemmin, mutta molemmat tarvitaan tuntien kirjaamista varten.

Projektin kulujen seuraaminen

Voit nähdä projektista kertyneet kulut painamalla kyseisen projektin toimintopainiketta ja valitsemalla Näytä kulut -toiminto.

Matkalaskujen hyväksyntä
Projektien asetukset
Combined Shape
Index