”Raportti”

Löysimme 23 tulosta!
Käyttöohje

Raporttigeneraattori

…voidaan määritellä, mistä rivistä lähtien raportti alkaa näyttämään tietoa ja kuinka monta riviä raportilla näytetään (esim. näytetään vain top10). Raportti tallennetaan tämän välilehden alareunasta Tallenna raportti -painikkeesta (ks. kuva alla)….

Pääkäyttäjän Ohje

GDPR-työkalujen käyttöönotto

…useampaan eri raporttiin selkeyden vuoksi. Raporttipohja luodaan kuten mikä tahansa muukin raportti (enemmän tietoa raporttien luomisesta ohjeessa Raporttigeneraattori) ja esitettäviksi tiedoiksi voidaan nostaa esimerkiksi kaikki tarpeelliset Kontaktit-moduulin kentät. Jotta raporttia…

Pääkäyttäjän Ohje

Contact Center -datan raportointi CRM:ssä

…Raportointi raporttigeneraattorilla Soittotulosraportin rakentaminen tapahtuu Raportit-moduulissa aivan vastaavalla tavalla kuin muutkin raportit. Raporttien luomisen yleiset ohjeet ja käytännöt käydään läpi ohjeessa Raporttigeneraattori. Soittojen tuloksia raportoitaessa Lähde-välilehdellä valittaviin lähdemoduuleihin valitaan aina…

Raportit

Business Intelligence (Qlik Sense)

…kaikki tehdyt valinnat ja suodatukset. Näiden painikkeiden jälkeen yläpalkissa näytetään raporttiin tehdyt valinnat, joiden mukaan näkymää suodatetaan. Esimerkiksi alla olevassa kuvassa raporttiin on valittu tietoja vuodelta 2019. Yksittäinen valinta voidaan…

Käyttöohje

– SISÄLTÖ –

…Tavoitteet / ennusteet Tavoite-/ennustekaavion luominen. — Pinottu kaavio Pinotun kaavion luominen. Etusivun raportit Henkilökohtaisen etusivun raporttien ja näkymien luominen. Raporttigeneraattori Raporttien luominen ja jakaminen raporttigeneraattorissa. Työtuntien kirjaus Työtuntien kirjaaminen projekteille….

Pääkäyttäjän Ohje

Etusivun ilmoitustaulun asetukset

Ilmoitustaulun asetusten määrittäminen Käyttäjien omilla etusivuilla käytettävien graafien ja joidenkin raporttien asetuksia ja toimintaa voidaan muokata kohdassa Asetukset → Ilmoitustaulu. Graafeihin liittyvät asetukset Graafien väriasetukset – Etusivun graafeissa käytettävän värimaailman…

Käyttöohje

Etusivun raportit

…poistamiseen, ja yleensä myös muokkaamiseen (ks. kuva alla). Alla on lyhyet kuvaukset jokaisesta lisättävästä raporttityypistä. Moduuli on numeerinen miniraportti tietyn CRM-systeemin osion ja siihen tehdyn suodattimen tietosisällöstä. Moduulin lisäyksessä (ks….

Käyttöohje

Aktiviteettipisteet

…tapahtuu kätevimmin käyttäjien omilla etusivuilla (etusivun raportoinnista yleisesti ohjeessa Etusivun raportit). Tämän lisäksi raportointia voidaan tehdä myös raporttigeneraattorilla, jolloin samaan raporttiin saadaan kootuummin eri käyttäjien pisteet (lisätietoja ohjeessa Raporttigeneraattori). Uutta…

Pääkäyttäjän Ohje

Käyttöoikeudet – Mukautetut raportit

Mukautettujen raporttien käyttöoikeudet Mukautettujen raporttien käyttöoikeuksia pääsee muokkaamaan kohdasta Asetukset → Mukautettujen raporttien käyttöoikeudet. Oikeudet mukautettuihin raportteihin ovat käyttäjäkohtaisia. Käyttäjän oikeuksia voi tarkastella ja muokata valitsemalla ensin alasvetovalikosta käyttäjän myyntiryhmän…

Pääkäyttäjän Ohje

Volyymipohjainen provisio

raporttien käyttöön Mukautettujen raporttien oikeuksissa (lisätietoja ohjeessa Provisiolaskenta). Volyymipohjaiseen provisiomalliin voidaan käyttää seuraavia raportteja: Provisiotapahtumat [GLOBAALI] – Raportilla voidaan tarkastella kaikkia provisiomalleja yhtäaikaa. Näyttää eriteltynä kaikki provisiota kerryttävät rivit myyntitilauksilta…

Pääkäyttäjän Ohje

– SISÄLTÖ –

…Organisaatiohierarkian rakentaminen CRM-järjestelmään. Myyntiorganisaation oikeudet Käyttäjien tiettyjä myyntikanavia ja -ryhmiä koskevien muokattujen raporttien ja business intelligence –raporttien pääsyoikeuksien määrittäminen. IP-pääsyoikeudet Sallittujen tai kiellettyjen IP-osoitteiden hallinta. Mukautettujen raporttien käyttöoikeudet Muokattuja raportteja…

Pääkäyttäjän Ohje

Mukautetut taulukot

Mukautetut taulukot Eri moduulien Lisätiedot-välilehtiä voidaan muokata sekä lisätä mukautettuja taulukoita moduulikohtaisesti näkyviksi Lisätietojen asetuksissa. Taulukot näyttävät hyvin samantyyppisiltä sekä toimivat samalla logiikalla kuin raporttigeneraattorilla tehdyt raportit. Mukautetun taulukon luominen…

Pääkäyttäjän Ohje

Massapostiportaalin listatyypit

…kiellot voidaan viedä myös Exceliin Lataa raportti -painikkeella (ks. kuva alla). Portaalista ladattu raportti sähköpostimarkkinointikielloista sisältää kaksi välilehteä: ensimmäisellä esitetään kaikki listatyypin aktiiviset kiellot ja toisella tarkemmin kaikki kieltotapahtumien tiedot….

Pääkäyttäjän Ohje

Porrastettu provisio

…provisiolle Porrastettua provisiota voidaan raportoida tietyillä provisiomalliin sopivilla mukautetuilla raporteilla. Tarvittavat raportointioikeudet annetaan käyttäjäkohtaisesti: raportointioikeus tiettyyn provisioryhmään annetaan Provisioryhmäoikeuksissa ja oikeudet tiettyjen mukautettujen raporttien käyttöön Mukautettujen raporttien oikeuksissa (lisätietoja ohjeessa…

Käyttöohje

Etusivun muistutukset

Etusivun muistutukset Yleistä Käyttäjän omalle etusivulle on mahdollista nostaa etusivun raporttien, kalentereiden ym. lisäksi myös muistutuksia. Muistutukset ovat henkilökohtaisia ja niitä voi muodostua esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: Käyttäjällä on aktiivinen tehtävämerkintä…

Käyttöohje

Potentiaalien hallinta

…Voit myös linkittää asiakkaan ja kontaktin potentiaaliin, jos ne ovat jo järjestelmässä. Potentiaalien raportointi Potentiaaleja voidaan raportoida CRM-servicessä seuraavissa paikoissa: Henkilökohtaiset etusivun raportit Raporttigeneraattori Myynnin ilmoitustaulun raportit Asiakaskortin graafiset näkymät…

Käyttöohje

Business Intelligence

…muuta BI laajenee jatkuvasti uusilla raporteilla. Muuta-osiossa on esitelty uusimpia raportteja, jotka toimivat yksinään tai muodostavat parin raportin kanssa oman moduulinsa. Näihin kuuluu markkinoinnin raportit sekä tuloslaskelma omana raporttinaan. Lisätietoa…

Pääkäyttäjän Ohje

Webseuranta

…sivustokohtaisesti etusivun raportilla Web Seuranta. Tämä raportti näyttää kaikkien tunnistettujen kontaktien käynnit määritellyn ajanjakson ajalta (ks. kuva alla). Raportoinnissa voi myös määritellä, esitetäänkö vierailut kaikkialla sivustolla vai vain tietyllä alasivulla….

Käyttöohje

Suodattimet

…sekä pääkäyttäjillä on suodattimen asetuksissa muutamia kohtia, joita tavallisilla käyttäjillä ei ole. Näitä ovat: Listaa Avainluvuissa – Lisää suodattimesta yhteenvedon käyttäjän avainlukuihin. Avainluvut on henkilökohtainen etusivun pienraportti, johon voidaan lisätä…

Käyttöohje

CSV-tiedostojen sisäänvienti

raporttigeneraattoria käyttämällä. CSV-tiedostomuodosta CRM-järjestelmään CSV-muodossa sisään vietävän datan tulee olla asiakkaan valmistelema ja datan tulee täyttää seuraavat kriteerit: CSV-tiedostossa jokaisella rivillä on yhdenmuotoista dataa, sama sarakemäärä. Tiedoston sarakkeiden sisällä ei…

Käyttöohje

Asiakaskohtaiset budjetit ja ennusteet

…jos Laskutus alkaa -kenttään on merkitty päivämäärä. Yllä olevia tietoja voidaan raportoida CRM-servicen avulla käyttäen: Asiakaskortin graafista näkymää Käyttäjäkohtaista etusivunäkymää Business Intelligence -moduulia Mukautettua raporttigeneraattoria (itse tehdyt raportit) Myynnin työpöydän…

Pääkäyttäjän Ohje

Kyselylomakepohjat

…tavalla kampanjaan liitettyyn kyselylomakepohjaan tulleet vastaukset voi nähdä kampanjan Lisätiedot-välilehdellä Vastaukset-kohdassa tai ottamalla ulos Excel-taulukon kampanjakortilla toiminnolla QA-raportti (ks. kuva alla). Näiden lisäksi vastauksia voidaan myös raportoida raportointityökalulla käyttämällä lähdemoduulia…

Pääkäyttäjän Ohje

Sähköpostiskanneri

…Lopuksi varsinainen ehto(/ehdot) luodaan klikkaamalla Lisää ehto -painiketta ja valitsemalla sähköpostin kentän, operaattorin ja arvon. Ehtoja voidaan ryhmitellä ja järjestää samalla tavoin kuin raporttigeneraattorin ehtoja, ja ne voivat olla joko…

    Combined Shape