”Kaavio”

Löysimme 12 tulosta!
Käyttöohje

Etusivun kaaviot: Pinottu kaavio

kuvat esittävät esimerkkitapauksen pinotusta pylväskaaviosta, jossa raportoidaan potentiaalien summia myyjien mukaan eriteltyinä. Pinotusta kaaviosta voidaan tehdä myös prosenttikaavio, josta on oma esimerkki: Pinottu prosenttikaavio. Kaavion luominen Pinotun kaavion luominen aloitetaan…

Käyttöohje

Etusivun kaaviot: Pinottu prosenttikaavio

Pinottu prosenttikaavio Yleistä Tässä ohjeessa esitellään esimerkki pinotusta prosenttikaaviosta. Prosenttikaavio luodaan vastaavalla tavalla kuin ns. tavallinen pinottu kaavio (kaavioiden luomisesta tarkemmin ohjeessa Pinottu kaavio), mutta käyttämällä lisäasetusta Näytä % (ks….

Käyttöohje

Etusivun kaaviot

jonkin tiedon mukaan. Kaikissa kaaviotyypeissä (taulukko poislukien) on mahdollisuus porautumiseen, eli klikkaamalla kaavion yksittäistä pylvästä/viivankohtaa/viipaletta/jne. voidaan nähdä listaus niistä entiteeteistä, joista kyseinen kohta muodostuu. Kaavioiden jakaminen Kaavioiden jakaminen on mahdollista…

Käyttöohje

Etusivun kaaviot: Tavoitteet / ennusteet

Tavoitteet / ennusteet Yleistä Tämä ohje käsittelee tavoite- ja ennustekaavioiden luomista käyttäjän etusivulle. Etusivun kaavioista yleensä sekä niiden jakamista myyntiryhmien kesken on tarkemmin ohjeessa Etusivun kaaviot. HUOM. Tavoite- ja ennustekaavioiden…

Käyttöohje

Etusivun kaaviot: Pylväs- ja viivadiagrammi

Ohjeessa olevat kuvat esittävät esimerkkitapauksen pylväsdiagrammista, joka esittää laskujen yhteenlaskettuja kokonaissummia viimeiseltä kuudelta kuukaudelta. Kaavion luominen Pylväs- tai viivadiagrammin luominen aloitetaan klikkaamalla etusivulla olevaa -painiketta ja valitsemalla Kaavio. Kaaviolle annetaan…

Käyttöohje

Etusivun kaaviot: Piirakka

kaavion asetukset ilmestyvät etusivulle. Ensimmäisenä näkyvissä ovat kentät Aloitusmoduuli ja Kaavion tyyppi: Aloitusmoduuliksi valitaan moduuli, jonka tietoja kaaviossa halutaan raportoida. Kaavion tyypiksi valitaan tässä tapauksessa ”Piirakka”. Kun aloitusmoduuli ja kaavion…

Käyttöohje

Etusivun kaaviot: Taulukko

ja valitsemalla Kaavio. Kaaviolle annetaan nimi ja sille voi tarvittaessa määrittää myös jakoasetukset. Tämän jälkeen kaavion asetukset ilmestyvät etusivulle. Ensimmäisenä näkyvissä ovat kentät Aloitusmoduuli ja Kaavion tyyppi: Aloitusmoduuliksi valitaan moduuli,…

Käyttöohje

Etusivun kaaviot: Laskenta taulukoissa

Laskenta taulukoissa Yleistä Tässä ohjeessa esitellään esimerkki taulukosta, jossa käytetään apuna taulukon yhteenvetomahdollisuuksia. Taulukoiden luomisesta yleensä on tarkemmin ohjeessa Taulukko. Kuvien esimerkissä luodaan taulukko, jossa raportoidaan viime vuoden…

Käyttöohje

Etusivun raportit

piirakkakaavio. Suosittelemme kuitenkin käyttämään etusivun kaavioita graafisten raporttien toteuttamiseen, sillä nämä tullaan jatkossa korvaamaan uusilla kaavioilla. Webseurannan käytöstä on oma sivunsa Webseuranta. Muistikirja-toiminnolla voidaan luoda tekstikenttä käyttäjän omalle vapaalle kirjoittamiselle….

Käyttöohje

– SISÄLTÖ –

…  Raportointi Etusivun kaaviot Yleistä tietoa graafisista ja taulukkomuotoisista kaavioista sekä kaavioiden jakamisesta. — Pylväs- ja viivadiagrammi Pylväs- ja viivadiagrammien luominen. — Piirakkadiagrammi Piirakkadiagrammin luominen. — Taulukko Taulukon luominen. —…

Raportit

Potentiaali (BI)

…Potentiaalihistorian tarkastelujakson valinta kuukausina. Painikkeella valitaan kaavioiden Y-akselin yksikkö. Potentiaalihistoria n kuukautta taaksepäin: Avoimen tarjouskannan arvo tai yksittäisten asiakkaiden lukumäärä historian tallennushetkellä. Avoimien potentiaalien keskimääräinen kesto: Avoimien potentiaalien keskimääräinen kesto…

Raportit

Tarjous (BI)

…Tarjoushistorian tarkastelujakson valinta tapahtuu viikkoina tai kuukausina. Voit valita kaavioiden Y-akselin yksikön. Tarjousihistoria n kuukautta taaksepäin: Avoimen tarjouskannan arvo tai yksittäisten asiakkaiden lukumäärä historian tallennushetkellä. Avoimien tarjousten keskimääräinen kesto: Avoimien…

    Combined Shape