kyselylomake

Löysimme 3 tulosta!
Käyttöohje

ECP: Kyselyt

Kyselyt Yleistä Massapostiportaalissa (ECP) voidaan luoda kyselyitä, jotka lähetetään sähköpostin mukana vastaanottajille niin, että kysely avautuu sähköpostista linkkiä painamalla. Kyselyiden käyttömahdollisuudet ovat monet: niiden avulla voidaan esimerkiksi pyytää palautetta, kartoittaa asiakastyytyväisyyttä, pyytää tietojen päivittämistä/lisätietoja jne. Kyselyn kysymyksiin tulleita vastauksia voidaan tallentaa CRM:n kenttiin ja myös kysymysten esitäyttäminen CRM:n tiedon perusteella on mahdollista. HUOM! Kysely vaatii […]

Pääkäyttäjän Ohje

Julkinen ilmoittautuminen kutsutilaisuuksiin

Julkinen ilmoittautuminen kutsutilaisuuksiin Itsepalveluportaali tuo mukanaan laajat mahdollisuudet sille, miten ottaa vastaan ilmoittautumisia kutsutilaisuuksiin. Portaaliin sisään kirjautuville asiakkaille käyttö mahdollistaa tilaisuuksiin tutustumisen, niihin ilmoittautumisen sekä oman ilmoittautumisen perumisen. Toisaalta portaalin käytön myötä on mahdollista myös aktivoida julkisia ilmoittautumissivuja, joilla kutsutilaisuuksiin voi ilmoittautua ilman portaaliin kirjautumista kuka tahansa – myös sellaiset henkilöt, jotka eivät ole CRM:ssä […]

Pääkäyttäjän Ohje

Sähköpostipohjat

Sähköpostipohjat Sähköposteja käsittelevät ja lähettävät monet eri CRM:n moduulit ja toiminnot, kuten esimerkiksi seuraavat: Sähköposti-, Kohderyhmät-, Kampanjat- ja Kutsutilaisuudet-moduulit Send email template -moduulityökalu Keskustelu-tyyppiset kentät Portaalien asetukset; support- ja itsepalveluportaalien toimintaan liittyvät sähköpostit Lisäasetukset; Sähköpostipohja käyttäjän salasanalle -kenttä Sähköpostiskannerin toimintaan liittyvä Change Comments -vakiosähköpostipohja. Yllä mainittuihin moduuleihin ja toimintoihin liittyvät sähköpostit muotoutuvat valitun sähköpostipohjan perusteella. […]

    Combined Shape