kyselylomake

Löysimme 2 tulosta!
Pääkäyttäjän Ohje

Julkinen ilmoittautuminen kutsutilaisuuksiin

Julkinen ilmoittautuminen kutsutilaisuuksiin Itsepalveluportaali tuo mukanaan laajat mahdollisuudet sille, miten ottaa vastaan ilmoittautumisia kutsutilaisuuksiin. Portaaliin sisään kirjautuville asiakkaille käyttö mahdollistaa tilaisuuksiin tutustumisen, niihin ilmoittautumisen sekä oman ilmoittautumisen perumisen. Toisaalta portaalin käytön myötä on mahdollista myös aktivoida julkisia ilmoittautumissivuja, joilla kutsutilaisuuksiin voi ilmoittautua ilman portaaliin kirjautumista kuka tahansa – myös sellaiset henkilöt, jotka eivät ole CRM:ssä […]

Pääkäyttäjän Ohje

Sähköpostipohjat (vain legacy käyttäjille)

Sähköpostipohjat Sähköposteja käsittelevät ja lähettävät monet eri CRM:n moduulit ja toiminnot, kuten esimerkiksi seuraavat: Sähköposti-, Kohderyhmät-, Kampanjat- ja Kutsutilaisuudet-moduulit Send email template -moduulityökalu Keskustelu-tyyppiset kentät Portaalien asetukset; support- ja itsepalveluportaalien toimintaan liittyvät sähköpostit Lisäasetukset; Sähköpostipohja käyttäjän salasanalle -kenttä Sähköpostiskannerin toimintaan liittyvä Change Comments -vakiosähköpostipohja. Yllä mainittuihin moduuleihin ja toimintoihin liittyvät sähköpostit muotoutuvat valitun sähköpostipohjan perusteella. […]

    Combined Shape