Moduuli

Rajaa tuloksia

Löysimme 13 tulosta!
Käyttöohje

Hinnastot

Yleistä Hinnastojen avulla voidaan määritellä asiakaskohtaisia hintoja tietyille tuotteille. Näin esimerkiksi laskuille lisättyjen tuotteiden hinnat päivittyvät automaattisesti asiakkaan kanssa tehtyyn sopimukseen pohjautuvan hinnaston mukaisesti. Hinnastot ovat oma moduulinsa, Hinnastot. Aloitus Hinnastot on oma moduulinsa, jota kautta niitä voidaan luoda ja muokata. Pikaopas Paina Uusi-painiketta luodaksesi uuden hinnaston. Täytä hinnastolle sen tarvitsemat tiedot. Tallenna hinnasto. Lisää hinnastolle […]

Käyttöohje

Kampanjat

Kampanjoiden hallinta ja käyttö Kampanjoita voidaan käyttää CRM:ssä moniin eri tarkoituksiin. Yksinkertaisimmillaan kampanjoilla voidaan hahmottaa ja suunnitella asiakaslistauksia, mutta eniten käyttöä siitä on uutiskirjeiden postituslistojen hallinnassa. Kampanjoilla määritellään myös Contact Portaliin soittokampanjoiden kontaktit. Huom. Tehokkainta on tehdä kevyt automaatio, joka pitää kampanjat automaattisesti ajan tasalla, ilman manuaalista työtä. Pääkäyttäjä ohje: Näin automatisoit kampanjahallinnan Kampanjan luominen […]

Käyttöohje

Kanban

Yleistä Listaavien suodattimien lisäksi CRM:n moduulien yleisnäkymiin on mahdollista luoda Kanban-näkymiä. Kanban on omiaan kuvaamaan prosessia sekä sen edistymistä. Sen visuaalinen esitystapa myös monesti helpottaa asioiden käsittelemistä ja seurantaa. Mikä tahansa tieto, johon liittyy vaiheittainen edistyminen, voidaan esittää Kanbanina. Kanban onkin aktivoitavissa mihin tahansa CRM:n moduuliin. CRM:n kannalta yksi tyypillisin Kanbanin käyttökohde voi olla esimerkiksi […]

Käyttöohje

Kattava opas suodattimiin

Yleistä CRM:ssä suodattimella (tai filtterillä) tarkoitetaan yksittäisen moduulin yleistä listanäkymää, joka esittää kyseisen moduulin asiakkaita/kontakteja/tarjouksia/jne. tietoja listana. Suodatin määrittää, mitä kenttiä tässä listassa näytetään sarakkeina, missä järjestyksessä entiteetit esitetään ja rajataanko näytettäviä entiteettejä joidenkin kriteerien perusteella. Kuhunkin moduuliin voidaan luoda useita eri suodattimia erilaisiin tarpeisiin – esimerkiksi Laskut-moduuliin voidaan asettaa oletusnäkymäksi suodatin, joka listaa kaikki […]

Käyttöohje

Massatapahtumat

Yleistä CRM-service tarjoaa Massatapahtuma-nimisen työkalun tapahtumien hallintaan. Tätä työkalua käytetään yhteistyössä kontaktien (osallistujien), kyselyiden, sähköpostipohjien ja laskujen kanssa, jotta tapahtumanhallinta hoituu sujuvasti. Mukautetut kentät, dynaamiset kentät ja kaavat, työnkulut, raportit jne vakiotoiminnot koskevat myös massatapahtumamoduulia. Ilmoittautumiskaavake on saatavissa seuraavilla tavoilla: Kaavake rekisteröityneille käyttäjille Itsepalveluportaalissa Anonyymi kaavake, jonka voi luoda tapahtumaa tehdessä Asiakkaan oma räätälöity kaavakeintegraatio […]

Käyttöohje

Massatapahtumien kyselyt

Yleistä Massatapahtumiin ilmoittautuvalle henkilölle voidaan esittää ilmoittautumislomake, jolla voidaan kerätä kaikki tarvittava tieto kustakin ilmoittautuneesta heti kättelyssä. Ilmoittautumislomake on kullekin massatapahtumalle omansa, joten kysymykset ja niiden tyypit voivat vaihdella tarpeen mukaan. Jos ilmoittautumisia kerätään sekä itsepalveluportaalin kirjautuneilta käyttäjiltä että julkisen lomakkeen kautta, voidaan osa kysymyksistä (esim. nimitiedot) jättää lomakkeelta pois kirjautuneiden käyttäjien ilmoittautumisesta, jos ne […]

Käyttöohje

Massatapahtumien laskutus

Yleistä Massatapahtumat-moduuli mahdollistaa useiden erityyppisten tapahtumien luomisen, mikä luonnollisesti tarkoittaa myös sitä, että joskus niissä on laskutettavia kohteita, kuten sisäänpääsy- tai lounasmaksuja. On myös mahdollista, että itse päätapahtuma on ilmainen, mutta tilaisuudessa on alatapahtumia joihin sisältyy erilaisia maksuja. Massatapahtumamoduuli tarjoaa käyttäjille työkalut laskujen tekemiseen moduulin sisällä. Järjestelmä generoi laskut tapahtumaan liitetyllä tuotteella ja laskuttaa sitten […]

Käyttöohje

Myyntitilaukset

Myyntitilausten avulla käyttäjä voi luoda uusia Myyntitilauksia sekä luoda laskutuspohjia Massalaskutusta varten. Tässä on selityksiä muutamille Myyntitilauksissa yleisimmin esiintyville kentille: Tila – Pohjan tila määrittää myös luotavien laskujen aloitustilan. Eräpäivä – Laskujen eräpäivä. Aihe – Pohjan aihe, joka kopioituu myös laskuille. Laskutusyritys – Laskutusyritys, jota käytetään laskuilla. Tuoterivit – Rivit kopioidaan jokaiselle laskulle. Kieli – Laskujen kieli, jos käytössä. Pohja […]

Käyttöohje

Projektit

Yleistä Projekteja voidaan käyttää helpottamaan suurtenkin projektien hallitsemista. Projekteja hyödynnetään esimerkiksi projektin kulujen seuraamisen ja tuntien kirjaamisen yhteydessä. Projekteihin lisätään siihen kuuluvat henkilöt, jotka voivat sitten kirjata projektiin liittyvät työtunnit. Projekteihin on saatavilla monenlaisia eri asetuksia, joista on oma ohjeartikkelinsa. Aloitus Kuvaamme uuden projektin aloittamisen. Ohjeet on jaettu pikaoppaaseen, joka kattaa perusasiat ja sen jälkeen […]

Käyttöohje

Suodattimet moduuleissa

Voihan turkanen, tämä ohje siirtyi eläkkeelle suodatinuudistusten myötä. Hätä ei ole kuitenkaan tämän näköinen, sillä uudistuneiden suodattimien ohjeet löytää täältä.

Käyttöohje

Suodattimet: KPI

Yleistä KPI on osa suodattimien asetuksia ja sen antamat tiedot tulevat lukemiksi suodattimen ylälaitaan. KPI:n avulla voidaan näyttää tarkempaa dataa erilaisilla tyyleillä. KPI-kohtia pystyy luomaan maksimissaan kolme ja ne tulevat näkyviin sivun yläreunaan. KPI:tä hyödyntäen voidaan seurata sitä, kuinka tehokkasti organisaatio saavuttaa liiketoiminnalle asettamansa tavoitteet. KPI:llä pystytään tekemään seuraavat asiat: Vertaamaan arvoja keskenään Näyttämään arvoja […]

Käyttöohje

Tuotteet

Yleistä Tuotteet-moduuli edustaa kaikenlaisia laskutettavia asioita. Nämä voivat olla varastotuotteita, tuotteita joita on rajaton määrä tai asioita kuten työtunteja. Tuotteita käytetään monissa toiminnallisuuksissa ja erilaisiin tuotteisiin on saatavilla useita erilaisia asioita. Tuotteita voi myös tarjota eri hintaan tietyille asiakkaille hyödyntämällä hinnastoja. Aloitus Uuden tuotteen voi lisätä helposti järjestelmään Tuotteet-moduulissa. Pikaopas Luo uusi tuote painamalla . […]

Käyttöohje

Yrityshierarkian visualisaatio

Yleistä Yritysten (Acoounts) hierarkiaa voidaan käyttää monimutkaisten organisaatioiden jäsentämiseen, ja hierarkian visualisointi näyttää nämä emoyhtiön ja tytäryhtiöiden väliset suhteet, joten on helppo nähdä, miten yritykset liittyvät toisiinsa. Vaikka tässä ohjeessa siis puhutaan emoyhtiöistä ja tytäryhtiöistä, voidaan tätä ominaisuutta käyttää myös muihin toimintoihin. Se voi olla myös esimerkiksi toimistokartta yrityksille, jotka toimivat useilla paikkakunnilla. Aloitus Yrityshierarkian […]

    Combined Shape