Webseuranta

Webseurannan avulla on mahdollista seurata CRM-kontaktien vierailua yrityksen verkkosivuilla. Seuranta tilastoi, kuka sivulla on käynyt ja kuinka usein ja palaako hän tietylle sivulle uudelleen. Webseuranta on työkalu asiakaskokemuksen parantamiseen, ja sen avulla voi esimerkiksi kohdistaa paremmin mainontaa, myyntiä ja tukea.

Käytännössä verkkosivujen lähdekoodiin lisätään skripti, joka kerää tietoa niistä kävijöistä, jotka se tunnistaa sähköpostin perusteella CRM-kontakteiksi. Skriptin hallinta tapahtuu CRM:n massapostiportaalin (ECP) kautta ja oikeudet siihen on vain pääkäyttäjällä.

Kerättyjä tietoja pystyy tarkastelemaan kontaktikohtaisesti kontaktin tiedoista (ks. kuva alla).

Seurantatietoja on mahdollista myös raportoida sivu- tai sivustokohtaisesti etusivun raportilla Web Seuranta. Tämä raportti näyttää kaikkien tunnistettujen kontaktien käynnit määritellyn ajanjakson ajalta (ks. kuva alla). Raportoinnissa voi myös määritellä, esitetäänkö vierailut kaikkialla sivustolla vai vain tietyllä alasivulla.

Etusivun muistutukset
Etusivun ilmoitustaulun asetukset
Contact Center -datan raportointi CRM:ssä
Mukautetut taulukot
Sähköpostikampanjoiden lähetys massapostiportaalista
Etusivun raportit
Combined Shape