Volyymipohjainen provisio

Volyymipohjainen provisio

Yleistä

Tämä ohje käsittelee volyymipohjaisen provisioryhmätyypin asetuksia. Muista provisioihin liittyvistä asetuksista sekä niiden laskennasta yleensä on enemmän ohjeessa Provisiolaskenta.

Volyymipohjaisen provisiomallin mukaan myyjälle maksetaan provisiota lähtökohtaisesti yhden perusprovisioprosentin mukaisesti kaikista myyntitilauksella olevista tuotteista. Tähän yksinkertaiseen malliin voidaan kuitenkin yhdistää poikkeuksia, jolloin tietyistä tuotteista maksetaan perusprosentista poikkeava provisio, tai tuotteita voidaan merkitä sisäisiksi, jolloin ne voidaan jättää täysin provisiolaskennan ulkopuolelle.

Alustavat asetukset

Jotta volyymipohjainen provisiomalli ja provisioiden raportointi toimii halutuilla käyttäjillä, tulee alkuun varmistaa muutamia asetuksia käyttäjiltä sekä Lisäasetuksista.

 • Provisiota saavilla käyttäjillä tulee olla määriteltynä myyntiryhmä. Jos käyttäjällä ei vielä ole myyntiryhmää, voi sen asettaa kohdassa Asetukset → Käyttäjät muokkaamalla käyttäjän asetuksia (ks. kuva alla).
 • Lisäasetuksissa tulee kytkeä asetus ”Näytä veloituskausi” päälle myyntitilauksille.

Lisäksi jos provisiomallissa on tarkoitus jättää sisäiset tuotteet provisiolaskennan ulkopuolelle, on sisäiset tuotteet merkittävä sisäisiksi aktivoimalla Sisäinen tuote -valintaruutu tuotteiden tiedoissa.

Provisioryhmän luominen

Provisioryhmän luominen ja määrittely tehdään kohdassa Asetukset → Provisioryhmät.

Uusi volyymipohjainen provisioryhmä tehdään painamalla Uusi provisioryhmä -painiketta. Provisioryhmälle annetaan ensin nimi ja valitaan tyypiksi Volume Based Commission.

Uusi ryhmä ilmestyy asetusten perusnäkymän listaan ja varsinaiset provisioryhmän määritykset tehdään seuraavaksi ryhmän rivin lopusta löytyvällä Edit-toiminnolla. Käytettävissä ovat seuraavat asetukset:

 • Perusprosentti, jota käytetään kaikilla tuotteilla – Provisiomallin perusprovisioprosentti, joka on ainoa pakollinen asetus. Tähän kenttään asetettua prosenttia käytetään kaikilla myyntitilauksen tuotteilla, ellei poikkeuksilla toisin määrätä.
 • Käytä tuotteen provisio-osuutta laskennassa – Aktivoimalla tämän asetuksen tuoterivin provisio lasketaan niin, että edellä kuvattu perusprovisioprosentti kerrotaan tuotteen taakse määritellyllä tuotekohtaisella provisioprosentilla (esim. 0,02*0,05 = 0,001). (Huom! Jotta tämä kenttä on näkyvissä ja käytettävissä, tulee myyntitilauksille aktivoida Lisäasetuksissa ”Näytä provisio” ja ”Näytä tuoteprovisio”. Jos tätä asetusta ei ole tarpeen käyttää, on suositeltavaa, että nämä lisäasetukset pidetään pois päältä.)
 • Älä laske provisiota sisäisille tuotteille – Tällä asetuksella tuotteet, joille on aktivoitu tuotteen tiedoissa valintaruutu ”Sisäinen tuote”, jätetään provisiolaskennan ulkopuolelle. (Vinkki: Sisäinen tuote -kentän nimen voi muuttaa Kenttien käännöksissä esimerkiksi muotoon Ei makseta provisiota)
 • Älä laske provisiota toistuvasti laskutettaville tuotteille – Tällä asetuksella tuotteet, joille on aktivoitu tuotteen tiedoissa valintaruutu ”Jaksoveloitteinen” ja jotka ovat myyntitilauksella, jota käytetään toistuvaan laskutukseen, jätetään provisiolaskennan ulkopuolelle.

Yksityiskohtaisempia poikkeuksia voidaan tehdä Sopimuskauden poikkeukset- ja Tuotepoikkeukset-kohdissa:

 • Sopimuskauden poikkeukset – Sopimuskausi on rivikohtainen tieto, joka voidaan aktivoida näkyviin myyntitilauksille Lisäasetuksissa (Näytä sopimuskausi). Jos sopimuskausi on käytössä, voidaan luoda poikkeussääntöjä, jolloin perusprovisioprosenttia muutetaan sopimuskauden arvon perusteella. Poikkeuksen voi asettaa koskemaan kaikkia myyntitilauksia tai vain tietyntyyppisiä tilauksia.
 • Tuotepoikkeukset – Poikkeus voidaan sitoa suoraan tuotteeseen tuotepoikkeuksella, jolloin tuotteesta maksetaan annetun poikkeusprosentin mukaan. Hinta-sarakkeeseen voidaan haluttaessa määrittää alin hinta, jolla tuotetta tulee myydä, jotta poikkeusprosenttia sovelletaan.

Huomioitavaa on, että provisiomallin määritykset ovat keskenään arvojärjestyksessä: Perusprovisioprosentti-osiossa tehdyt määritykset eivät päde niiden rivien ja tuotteiden kohdalla, joita koskettavat Sopimuskauden poikkeukset- tai Tuotepoikkeukset-osioissa tehdyt poikkeukset. Tuotepoikkeukset yliajavat kaikki muut määritykset.

Provisioryhmän luomisen ja määrittelyn jälkeen siihen tulee kiinnittää halutut käyttäjät. Tämä tehdään Käyttäjien provisioryhmät -asetuksissa (lisätietoa ohjeessa Provisiolaskenta).

Provision määräytyminen

Käyttäjä voi saada myyntitilauksesta volyymipohjaista provisiota, jos hänet on kiinnitetty volyymipohjaiseen provisioryhmään ja hänet on merkitty myyntitilauksen Vastuu-kenttään. Volyymipohjaisessa provisiomallissa myyntitilauksesta voi siis saada provisiota vain yksi käyttäjä.

Provision määräytymiseen vaikuttaa myös myyntitilausten rivien veloituskausi, joka toimii kertoimena riviltä maksettavan provision määrälle. Oletuksena veloituskausi on 1, mutta jos kaudeksi vaihetaan esimerkiksi 2, maksetaan rivin provisio tuplana.

Muita provision raportointiin vaikuttavia kenttiä myyntitilauksella ovat myyntitilauksen Eräpäivä sekä Tila – eräpäivä määrittää, mille kuulle provisio merkitään ja myyntitilauksella tulee olla jokin voittoa indikoiva päätöstila, kuten Hyväksytty tai Toimitettu, jotta provisio näkyy raporteissa.

Mukautetut raportit volyymipohjaiselle provisiolle

Volyymipohjaista provisiota voidaan raportoida tietyillä provisiomalliin sopivilla mukautetuilla raporteilla. Tarvittavat raportointioikeudet annetaan käyttäjäkohtaisesti: raportointioikeus tiettyyn provisioryhmään annetaan Provisioryhmäoikeuksissa ja oikeudet tiettyjen mukautettujen raporttien käyttöön Mukautettujen raporttien oikeuksissa (lisätietoja ohjeessa Provisiolaskenta).

Volyymipohjaiseen provisiomalliin voidaan käyttää seuraavia raportteja:

 • Provisiotapahtumat [GLOBAALI] – Raportilla voidaan tarkastella kaikkia provisiomalleja yhtäaikaa. Näyttää eriteltynä kaikki provisiota kerryttävät rivit myyntitilauksilta sekä monia tietoja: mm. myyjän, asiakkaan, tuotteen, rivin verottoman summan, provision määrän, eräpäivän…
 • Provisiot – provisioryhmittäin (PM: Volume provisio) [GLOBAALI] – Raportti tekee yhteenvedon valittujen käyttäjien provisioista annetulla aikavälillä. Ei sisällä käyttäjäkohtaista erittelyä.
 • Provisiot – provisioryhmittäin (PM: Volume provisio) [GLOBAALI] Tyypeittäin – Toimii vastaavalla tavalla kuin edellinen.
 • Provisiot – provisioryhmittäin (PM: Volume provisio) [GLOBAALI] Tyypeittäin (Omat) – Yhteenveto kirjautuneen käyttäjän omista provisioista valitulta aikaväliltä.
Portaalien asetukset
Tuotekohtainen komissio
Porrastettu provisio
Contact Portal: asetukset ja pääkäyttäjätoiminnot
Sähköpostiskanneri
Etusivun ilmoitustaulun asetukset
Combined Shape