Provisiolaskenta

Provisiolaskennan määritys

Yleistä

CRM mahdollistaa neljä erilaista provisiolaskentamallia, joilla käyttäjille voidaan maksaa provisiota. Yhden provisiomallin mukaan voidaan tehdä useita provisioryhmiä, jotka määrittävät tarkemmin provision määräytymisen. Käyttäjä kuuluu aina korkeintaan yhteen provisioryhmään, joten käyttäjä voi siis saada provisiota vain yhden provisiomallin mukaisesti.

Provisiota maksetaan myyntitilauksista. Yksittäisestä myyntitilauksesta maksetaan aina yhdentyyppistä provisiota, joka määräytyy myyntitilauksen vastuukäyttäjän provisioryhmän mukaan. Provisiota maksetaan yleensä vain yhdelle käyttäjälle myyntitilausta kohden. Poikkeus tästä on Komissiotyyppikohtainen komissio -provisiomalli, jossa provisiota voidaan jakaa useammalle käyttäjälle (tällöinkin provision maksu määräytyy vastuukäyttäjän provisioryhmän mukaan, jolloin provisio maksetaan kaikille käyttäjille tämän provisioryhmän sääntöjen mukaan).

Huom! Jokaiselle provisiota saavalle käyttäjälle tulee määritellä myyntikanava ja -ryhmä.

Provisioryhmät

Provisioryhmien ylläpito tapahtuu kohdassa Asetukset → Provisioryhmät.

Provisioryhmien asetuksissa on näytetään kaikki nykyiset provisioryhmät, jossa ne ovat myös muokattavissa ja poistettavissa (ks. kuva alla).

Uusi provisioryhmä luodaan painamalla Uusi komissioryhmä -painiketta. Provisioryhmälle annetaan nimi ja valitaan provisiolaskennassa käytettävä provisioryhmän tyyppi. Tallentamisen jälkeen joidenkin ryhmätyyppien asetuksia voidaan muokata toiminnoilla Edit tai Steps. Käytettävissä ovat alla kuvatut komissioryhmien tyypit.

Volyymipohjainen komissio

Lisätietoa ohjeessa Volyymipohjainen komissio.

Tuotekohtainen komissio

Lisätietoa ohjeessa Tuotekohtainen komissio.

Porrastettu komissio

Lisätietoa ohjeessa Porrastettu komissio.

Komissiotyyppikohtainen komissio

  • Provisioryhmälle voidaan kiinnittää eri provisiotyyppejä ja antaa niille tyyppi-/ryhmäkohtaiset prosenttiosuudet, joiden mukaan provisio lasketaan.
  • Tyypillisesti provisiotyyppeinä käytetään esimerkiksi myyntikomissiota, toteutuskomissiota tai siirtokomissiota.
  • Jotta käyttäjä saisi komissiota tämän mallin mukaisesti, on jokaisen yksittäisen myyntitilauksen Lisätiedot-osioon määriteltävä toteutumarivi. Alla olevassa kuvassa on esitetty myyntitilauksen toteumarivi.

 

Käyttäjien liittäminen provisioryhmään

Kun provisioryhmä on luotu ja tarpeelliset määritykset tehty, voidaan siihen kiinnittää käyttäjiä. Tämä tehdään kohdassa Asetukset → Käyttäjien provisioryhmät. Käyttäjän kohdalla olevasta valintalistasta valitaan haluttu provisioryhmä ja tämän jälkeen painetaan Tallenna-painiketta.

Provisioraportointi ja raportointioikeudet

Käyttäjä voi raportoida omia provisioitaan etusivun widgetillä, joka näyttää provisioiden toteutuman verrattuna mahdolliseen tavoitteeseen (ks. kuva alla). Widgetin voi luoda painamalla etusivun lisäyspainiketta ja valitsemalla ensin Ilmoitustaulu ja sen jälkeen ilmoitustaulun nimen Myyntitilaukset – Tavoite vs Provisio (Omat).

Järjestelmällisempään ja tarkempaan provisiotapahtumien raportoimiseen voidaan käyttää tähän tarkoitettuja mukautettuja raportteja. Raportoinnin käyttöoikeuksien pohjalla on käyttäjän oikeudet eri mukautettuihin raportteihin (ks. ohje Käyttöoikeudet – Mukautetut raportit) sekä myyntiryhmiin ja myyntikanaviin (ks. ohje Käyttöoikeudet – Myyntiorganisaatio).

Porrastettu komissio -mallissa oikeudet raportointiin määritellään Komissioryhmäoikeudet-asetuksissa, josta annetaan käyttäjälle oikeus niihin provisioryhmiin, joiden halutaan olevan käyttäjän raportoitavissa. Huomioitavaa on tietysti, että käyttäjälle on myös annettu oikeus tarvittaviin mukautettuihin raportteihin (ks. edellä).

Komissioryhmäoikeuksien asetuksissa käyttäjä haetaan hakemalla ensin myyntiryhmä ja sen jälkeen oikean käyttäjän kohdalta voidaan aktivoida tarvittavat provisioryhmät.

Käyttöoikeudet – Järjestelmä
Käyttöoikeudet – Mukautetut raportit
Käyttöoikeudet – Myyntiorganisaatio
Provisiolaskenta
Valuutat rooleille ja provisioille
Dokumenttipohjat – hallinta ja luominen
Combined Shape